reklame for smiaa
Menu
Styret2020: Adm.dir. Olav Klausen presenterer den eksterne revisjonsrapporten om byggjetrinn 2. Styret i Helse Fonna vedtok å sende konseptrapporten vidare til godkjenning i Helse Vest RHF. Foto: Eirik Dankel

Ventetid og etterslep på inntekter i Helse Fonna

Aktiviteten i Helse Fonna er tilnærma som normalt, og planlagt, etter den mest hektiske «korona- perioden» i vår. Men det er framleis en del etterslep når det gjelder ventetid og inntekter.

Av Egil M Solberg | 29.10.2020 16:31:35

Helse Fonna: Det økonomiske resultatet for september var 5,4 millioner kroner bedre enn budsjett.

Akkumulert er resultatet om lag 45,4 mill. under budsjett.

Det er i perioden lagt inn tildelte «koronamidler» med 14 mill. kr., heter det i rapporten som adm. dir. Olav Klausen la fram for styret torsdag.

Helse Fonna ligger likevel an til å klare årsresultatet i forhold til budsjett, som er 40 millioner kroner i pluss, dersom en får kompensasjon for tapte aktivitetsbaserte inntekter til og med mai måned.

Vedtok byggetrinn 2

Siden sist styremøte har konseptrapporten som omhandler byggetrinn 2 ved Haugesund sjukehus vært ute til ekstern vurdering.

Tilbakemeldingene fra firmaet PWC var gode, og styret godkjente derfor planen som går ut på videre utbygging mot øst, altså Karmsundgata.

Saken blir derfor sendt videre til godkjenning i styret i Helse Vest RHF i desember, og øst-alternativet blir videreført til forprosjekt om det blir gitt lån på statsbudsjettet.

Målet er å lyse ut anbud for forprosjekt til sommeren, med mål om byggestart i 2023, og ferdigstilling i 2025.

Flere nyheter: