reklame
Menu
Foto: Eirik Dankel, Helse Fonna

Ventelistene minker i Helse Fonna

Helse Fonna jobber for å redusere ventelister og fristbrudd etter at koronapandemien slo inn over landet i vår. Men køen blir mindre for hver måned, opplyser helseforetaket.

Av Egil M Solberg | 26.11.2020 14:36:56

Helse Fonna: Det var under direktørens gjennomgang av driften for oktober at den positive utviklingen kom frem.

Selv om aktiviteten har vært høy, så er det framdeles utfordringer med å ta igjen det tapte fra i vår, heter det i pressemeldingen.

Gjennomsnittlig ventetid for alle behandlede pasienter var 59 dager, kravet er ventetid på under 50 dager innen utgangen av 2021.

Lengst ventetid er det i somatikken hvor det er 62 dager ventetid, mens en innen psykisk helsevern for voksne, rusbehandling og BUP-feltet ligg godt innenfor kravet.

Flere nyheter: