Menu
– KrF og Venstre var med å lage mye bråk sist, men fremmer nå saken akkurat slik de stemte den ned i 2018, sier Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Venstre og KrF har snudd om endringer i statsborgerloven

For tre år siden ville daværende justisminister Sylvi Listhaug inndra statsborgerskap uten domstolsbehandling. KrF og Venstre stemte mot. Nå har de snudd.

Av NTB | 14.01.2021 06:08:01

Krig og konflikter: Stortingets kommunalkomité legger i disse dager siste hånd på forslaget som vil få flertall med H, Frp, Venstre og KrFs stemmer, skriver Aftenposten.

Lovforslaget om «tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser» setter to vilkår: At personen har norsk og et annet statsborgerskap og at vedkommende har utvist en fremferd som sterkt vil skade grunnleggende nasjonale interesser.

– Dette er en veldig viktig paragraf for å beskytte oss mot terrorisme. KrF og Venstre var med å lage mye bråk sist, men fremmer nå saken akkurat slik de stemte den ned i 2018, sier Frps innvandringstalsperson Jon Helgheim til avisen.

Regjeringen foreslår at vedtak om å ta fra noen statsborgerskapet skal treffes av departementet i første instans.

Statssekretær Grunde Kreken Almeland (V) i Kunnskapsdepartementet forklarer snuoperasjonen med at tunge aktører som Høyesterett, Politidirektoratet, Utlendingsdirektoratet, regjeringsadvokaten, Amnesty Norge og Dommerforeningen advarte mot domstolsbehandling i første instans under høringen.

Blant annet fordi det ville forrykke prinsippet om maktfordeling mellom den utøvende og dømmende makten. Almeland understreker også at vedtak om å frata noen statsborgerskapet kostnadsfritt kan bringes inn for domstolen.

(©NTB)

Flere nyheter: