Menu
Arkivbilde: E. Solberg

Vekst i alle fylker i fjor – utenom Rogaland

Rogaland hadde i 2017 volumnedgang i bruttoproduktet for andre år på rad, viser foreløpige tall. Andre fylker som har slitt etter oljeprisfallet, hadde positiv utvikling i 2017. Det melder SSB.

Av Egil M Solberg | 11.10.2018 10:13:00

Næringsliv: Bruttoproduktet i Rogaland hadde en volumnedgang på 0,4 prosent i 2017 etter et fall på 1,3 prosent året før, viser nye tall fra Fylkesfordelt nasjonalregnskap.

Til sammenligning var den årlige gjennomsnittlige volumveksten i Rogaland fra 2009 til 2015 på 2,7 prosent.

Over 60 prosent av den landbaserte petroleumsaktiviteten ligger i Rogaland, som ble hardt rammet av oljeprisfallet i andre halvdel av 2014.

Fylket har også en stor andel av oljeleverandørvirksomheten i Norge, og tjenester tilknyttet oljeutvinning bidro til å trekke ned veksten i fylket både i 2016 og 2017.

Tegn til bedring

Aktiviteten i Hordaland, som også er et fylke med stor oljerelatert virksomhet, økte med 1,2 prosent i 2017 etter svak positiv vekst de to foregående årene.

Samlet økte aktivitetsnivået med 2,3 prosent i treårsperioden 2015–2017, noe som er klart under snittet for BNP Fastlands-Norge på 4,2 prosent.

Superfylkene

Tre fylker, Akershus, Vestfold og Sør-Trøndelag, har hatt en vekst på over 9 prosent de tre siste årene. I 2017 var veksten i fylkene mellom 2,1 og 2,9 prosent og over veksten i BNP Fastlands-Norge.

Tett etter disse fylkene følger Oslo, Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag og Troms med like over eller under 8 prosent vekst for årene 2015–2017.

Dette melder SSB.

Flere nyheter: