Menu
Arkivbilde: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Veileder til kommentarfelt

Det kommer stadig opp saker hvor folk er uenige om hva som er passende å skrive i et kommentarfelt. Her er noen gode råd.

Av Egil M Solberg | 05.05.2021 11:54:59

Sosiale medier: Radio Haugaland har i mange år drevet Facebook-sider for nyhetsformidling og debatt på Haugalandet og i Sunnhordland.

De siste par årene har det vært en kraftig økning i antallet henvendelser i forhold til klager på hva andre skriver i kommentarfeltene.

Det kan være krevende å bli satt i en situasjon hvor vi blir tvunget til å drive mekling mellom parter som er uenige om hva som er greit og ikke. Strengt tatt er det heller ikke vår plass å sette lista for hva som bør godtas.

I flere tilfeller de siste månedene har vi sett eksemplet på konflikter som har krevd flere dager med arbeid fra vår side. Dette er ikke bærekraftig, vi har rett og slett ikke resurser til å jobbe på denne måten.

De som henvender seg, kan komme med gode argumenter. Men så har motparten ofte minst like gode argumenter. Er det da vår plass å bestemme hvem som har rett?

Det er ikke slik at det er en høyere temperatur nå enn før. Det er reaksjonsmønsteret og terskelen for å klage som er senket betraktelig. Slik har samfunnet utviklet seg de siste årene og da må vi ta stilling til hvordan vi skal møte denne nye utfordringen.

I mange tilfeller ser vi også at politiske organisasjoner bruker moralsk pekefinger for å sette sine rivaler i et dårlig lys. Påstanden er ofte at noen føler seg krenket eller at noe er upassende å si eller mene. Det er ingen god utvikling og noe vi må være oppmerksom på.

Virkeligheten er at folk er forskjellige og oppfatter ting annerledes. Det som kan være morsomt for noen, kan være problematisk for andre. Men betyr det at den «morsomme» personer skal henges ut som på noen måte? Hvem er det da som går for langt?

For at et levende demokrati skal fungere, er vi avhengig av å ha en høy terskel for å redigere bort ytringer.

I prinsippet er det bare oppfordringer til vold, usaklige angrep på enkeltpersoner, navngiving av personer i pågående politisaker eller åpenbare hatefylle kommentarer vi med god samvittighet kan ta bort.

Det må også være takhøyde for at folk legger til morsomme kommentarer. Det er sjeldent eller aldri ment hatefullt fra den som skriver dette. Det må være greit å ha det hyggelig også!

Vi lever i et fritt samfunn uten sensur og ytringsfriheten står sterkt i det norske folk. Beveger vi oss inn på en sti hvor ytringer i stadig større grad skal begrenses, truer vi selve demokratiet vi alle setter så høyt.

Gode råd

Ikke ta alt du leser i verste mening. Verden blir ikke noe bedre sted av at du skaper unødige konflikter basert på bagateller.

Dersom du mener en kommenter støter deg. Ikke start en krangel med vedkommende i kommentarfeltet heller. Da kaster du bensin på bålet og mange andre kan henge seg på. Det hele kan bli svært ubehagelig for begge parter.

Det du skal gjøre, er å ta kontakt med vedkommende direkte og be om at de modererer seg. Vær ærlig og si hva du føler. Er du lei deg og føler ubehag med andres ytringer, gi beskjed direkte til den som skrev kommentaren og hold dette mellom dere to.

For all del, ta gjerne kontakt med oss om du mener ytringer strider med loven, men respekter også våre begrensinger i resurser og ikke gå løs på oss fordi du er uenig med andre.

Du er selv ansvarlig for hva du skriver

Den som skriver kommentaren er selv ansvarlig for sin ytring. Det er ikke slik at vi som driver sider på Facebook har noe ansvar for hva andre skriver.

Som nevnt, dersom ytringer lovmessig er problematiske, vil vi uansett gripe inn – i den gard vi oppdager slikt. Aktuelt Haugalandet hadde eksempelvis 1,7 millioner kommentarer den siste måneden. Da sier det seg selv at vi ikke rekker over alt.

I Facebook er det imidlertid et innebygget system, der du kan henvende deg angående kommentarer du mener er problematiske. Der vil din klage bli behandlet på vanlig måte opp mot Facebook sine retningslinjer.

Vær grei

Det viktigste er at alle som kommenterer på sosiale medier først vurderer om sine utsagn kan være belastende for andre.

Dersom du blir kontaktet av andre som er lei seg for det du har skrevet, vær grei og slett kommentaren selv. Det kan ikke være så vanskelig.

Du kan jo alltid legge inn en ny kommentar som ikke er så problematisk. Det handler vanligvis bare om ordbruken og fremstillingen.

Flere nyheter: