Menu
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i Stortingsgalleriet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Vedum tror Esa godtar viktig distriktspolitisk grep på arbeidsgiveravgiften

Finansministeren tror det vil komme på plass en løsning med Efta som gjør at Norge kan ha differensiert arbeidsgiveravgift også i sammenslåtte kommuner.

Av NTB | 28.10.2021 19:08:20

Økonomi og næringsliv: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) hadde torsdag et møte med president Bente Angell-Hansen i Eftas overvåkingsorgan Esa.

Der var ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, altså muligheten til å ha lavere arbeidsgiveravgift i distriktskommuner, tema.

– Jeg er opptatt av å finne gode løsninger sammen med Esa, slik at norske interesser blir ivaretatt. Det ser det nå ut til at vi har klart, både for ordningen for differensiert arbeidsgiveravgift for kommende år og rapporteringsplikt for utenlandske oppdragstakere, sier Vedum.

– For regjeringen er det svært viktig å sikre lavere arbeidsgiveravgift i Distrikts-Norge. Den bidrar til å stimulere bosetting og sysselsetting i distriktene, sier Vedum.

Etter kommunereformen, der flere kommuner ble sammenslått, ble det stilt spørsmål ved om Norge kunne ha forskjellig arbeidsgiveravgift innad i en ny kommune.

– Jeg opplever at det er stor forståelse for at ordningen er ett av de viktigste distriktspolitiske verktøyene vi har. Det ser nå ut til at vi kan videreføre ulike arbeidsgiveravgiftssatser innenfor kommuner som er slått sammen i den siste kommunereformen, sier finansministeren.

Finansministeren og Esa-presidenten diskuterte også reglene for rapporteringsplikt for utenlandske oppdrags- og arbeidstakere i Norge.

– Kampen mot skatteunndragelser og arbeidslivskriminalitet er høyt på agendaen for denne regjeringen – i den sammenheng er disse reglene viktig. Det skal være enkelt å gjøre rett, sier finansministeren.

Differensiert arbeidsgiveravgift har i en årrekke vært en viktig distriktspolitisk sak for Senterpartiet.

– Det er viktig for Esa å ha en god dialog med norske myndigheter for å finne løsninger innenfor EØS-avtalen som dekker norske behov, sier Esa-president Bente Angell-Hansen.

(©NTB)

Flere nyheter: