Menu
Høye strømpriser har preget årets vinter. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB

Vedum: Fastprisavtale på strøm skal bli bedre og billigere

Regjeringen legger siste hånd på verket på forslaget om en ny innretning på fastprisavtaler for strøm. Målet er billigere avtaler for folk og næringsliv.

Av NTB | 06.04.2022 11:19:30

Fritid: Går alt etter planen, vil omleggingen tre i kraft fra 1. januar neste år.

– Vi vil endre skattereglene slik at det blir lettere for kraftselskapene å tilby fastprisavtaler til en helt annen pris. Hele målet er å få billigere avtaler og mer forutsigbarhet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NTB.

Han varsler et forslag på høring i løpet av kort tid. Deretter går det mot behandling i Stortinget i høst, med mål om å innføre den nye ordningen fra årsskiftet.

– Det vi gjør nå, er viktig for folks forutsigbarhet. Støtteordningene bør være midlertidige og heller erstattes med en reell mulighet til å sikre seg økonomisk forutsigbarhet gjennom fastprisavtaler. Ikke minst er dette viktig for næringslivet, som ikke er omfattet av strømstøtteordningene, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Den kraftkrevende industrien har lenge nytt godt av at kraftbransjen har hatt langsiktige avtaler, og industrien har derfor hatt strømpriser som er lavere enn den er for vanlige folk. Nå vil regjeringen bruke samme mal for husholdninger og annet næringsliv.

Vedum har hatt innspillsmøter med representanter for kraftbransjen. Den tydelige tilbakemeldingen var at prissikring og fastprisavtaler er en forutsetning. Vedum og Aasland mener omleggingen vil legge press på kraftselskapene, og de forventer at det blir økt konkurranse om å tilby rimeligere avtaler.

– Ja, vi venter at bransjen følger opp. Dette vil legge press på dem, de må vise at de faktisk kan få ned prisene, sier Vedum.

– Vi må regulere dette på en måte som sikrer at de som selger strøm, ikke tar ut for stor margin mellom vannkraftverket og sluttkunden, sier han.

– Det er klart at kraftprisene også kan falle slik at det kan være perioder der spotprisen blir lavere. Hver enkelt må vurdere hva de ønsker. Men jeg vil tro at mange vil ønske å inngå en fastprisavtale slik at man er mindre sårbar, ikke minst når man ser på hvor ellevilt høye prisene har vært i vinter, sier finansministeren.

– Det er viktig for oss at dette skjer på en måte som sikrer at folk betaler kun for strømmen. Derfor ønsker vi begrensninger på påslag for dem som omsetter strøm, sier Aasland.

De to statsrådene tror på stor oppslutning om omleggingen, både sett fra et forbrukerperspektiv og fra bransjehold. En mulig ulempe er at staten vil få noe lavere inntekter fra grunnrenteskatt, men sett over flere år vil det ikke innebære noen stor kostnad, tror Vedum.

– Og så kan det være at noen av dem som selger strømpakker med forsikringsprodukter, kommer dårligere ut, sier han.

I dag betaler kraftselskapene grunnrenteskatt ut fra spotpris i strømmarkedet, ikke ut fra en fastpris. Det gjør at fastprisavtaler er dyrere enn det kanskje er grunnlag for fordi selskapet må ta hensyn til at skatten varierer når strømprisene svinger. Dette vil regjeringen endre slik at det skal inngås standardiserte fastprisavtaler.

Endringen vil kunne føre til at flere strømkunder velger å gå over på fastprisavtaler. Om det er ønskelig, vil Vedum ikke ha noen formening om. Han er opptatt at folk og bedrifter må velge selv, men at de skal ha mulighet til å inngå en rimelig avtale som gir forutsigbarhet – særlig for dem som ikke tåler store svingninger.

Regjeringen vil foreslå at det stilles fastprisavtaler på henholdsvis tre, fem eller sju år. Det skal være et maksimalt prispåslag i leddet mellom produksjonsselskapet og sluttbrukerkunder – altså husholdninger og bedrifter.

(©NTB)

Flere nyheter: