reklame for Sheiken Bowling
Menu
Langs fylkesvei 47 (også kalt Postveien) vest for Skudeneshavn kommer den nye gang- og sykkelveien. (Foto: Google Maps)

Vassbakk & Stol bygger sykkelsti langs Postvegen

Rogaland fylkeskommune skal bygge 2,65 kilometer med ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 47 i Skudeneshavn på Karmøy. Vassbakk & Stol vant anbudet.

Av Egil M Solberg | 28.02.2020 06:58:53

Samferdsel: Ved tilbudsåpning var det sju firmaer som hadde gitt pris på oppdraget:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Vassbakk & Stol 39.461.624
Bertelsen og Garpestad 39.923.881
Birkeland Maskinentreprenør 41.586.087
Bjarne Nordtveit 42.162.578
O. Hansen & Sønner 43.471.654
Jostein Myge 45.061.375
Risa 48.178.640

Vassbakk & Stol er tildelt kontrakten.

Strekningen på fylkesvei 47 går fra Skudeneshavn til Kirkeleite. Den nye gang- og sykkelveien langs østsiden av fylkesveien skal kobles på eksisterende gang- og sykkelvei ved Kirkeleite i nord og ved Skudenes ungdomsskole i sør, melder veier24.

Prosjektet inngår i utbyggingen av et sammenhengende gang- og sykkelveinett over Karmøy. Det er kun denne strekningen som mangler, og den har lenge vært etterspurt, heter det.

Det skal i tillegg gjøres en vann- og avløpsjobb for Karmøy kommune på strekningen.

Hovedmengder i kontrakten:

2650 meter gang- og sykkelvei
2650 meter kabelgrøft
2730 meter VA-grøft
Cirka 75 meter støyskjerm

Flere nyheter: