reklame for Sheiken Bowling
Menu
NFF fanger opp flere saker enn tidligere gjennom sin varslingskanal. Foto: Audun Braastad / NTB

Varslingskanal bidro til å fange opp mer hets og trakassering i fotballen – fortsatt mørketall

Norges Fotballforbund registrerte i 2021 flere saker enn tidligere som omhandler hets og trakassering i fotballen. Samtidig går fortsatt mange under radaren.

Av NTB | 27.01.2022 14:23:40

sosiale forhold: Torsdag publiserte NFF sin årlige rapport rundt uønskede hendelser i fotballen. Rapporten inneholder også en undersøkelse som gir et innblikk i opplevelsene til spillere, trenere og dommere rundt temaer som hets og trakassering.

Fotballforbundet registrerte i fjor 332 saker med utgangspunkt i over 150.000 fotballkamper. 172 av dem var utvisningssaker, mens 160 saker kom fram gjennom NFFs varslingskanal. Blant utvisningssakene omhandler flesteparten vold (103), mens det i varslingskanalen var flest hets- og trakasseringssaker (47).

Videre framgår det av rapporten at samtlige voldssaker stammer fra herrefotballen, og at en overvekt av dem skjedde på senior- og G19-nivå. Sakene i varslingskanalen resulterte i svært liten grad i utestengelse, men endte i stedet med krav til klubb og lag om å iverksette ulike tiltak, skriver NFF.

Han henviser videre til at 2021-sesongen var den første der det i norsk fotball fantes en operativ varslingskanal som kunne benyttes for dem som opplevde eller var vitne til uønskede hendelser.

– Vi opplever at varslingskanalen fungerer godt, og at klubbene jobber godt når de blir involvert i en sak. Det gir stor grunn til optimisme. Men vi har en jobb å gjøre i 2022. Varslingskanalen må bli bedre kjent. Undersøkelsene våre avdekker at det store flertallet ikke kjenner til varslingskanalen, fortsetter Lunde.

Blant trenerne svarer 22 prosent at de har opplevd at egne spillere har blitt utsatt for trusler, hets, mobbing eller trakassering i forbindelse med kamp.

– Vi har grunn til å tro at mørketallet har blitt noe lavere på grunn av varslingskanalen. Gjennom den fanger vi opp flere saker enn før. Undersøkelsen bekrefter likevel at det fortsatt er et mørketall. Det forsterker viktigheten av å gjøre varslingskanalen bedre kjent og ikke minst viktigheten av at fair play er på agendaen i forbund, krets, klubb og rundt middagsbordene også i 2022, sier Lunde.

– Norsk fotball har i likhet med andre arenaer i samfunnet utfordringer med uakseptabel atferd. Disse utfordringene tar vi på alvor, og dette er et kontinuerlig og pågående arbeid – særlig i kontaktidretter som fotball hvor temperaturen av og til blir høy, sier seksjonsleder for klubb og aktivitet i NFF, Henrik Lunde, til fotball.no.

Selv om flere saker fanges opp enn tidligere, er det grunn til å tro at det fortsatt er mørketall. Undersøkelsen som er gjort blant spillere og dommere, viser at henholdsvis 9 og 13 prosent svarer at de er blitt utsatt for trusler, hets, mobbing eller trakassering.

(©NTB)

Flere nyheter: