Menu
Illustrasjonsbilde: Fjord Motorpark

Varsler søksmål mot Karmøy kommunen

Klubbene bak Fjord Motorpark taper i størrelsesorden 10 millioner kroner på at kommunestyret i Karmøy kommune nå stanser planene like før anleggsarbeidet skulle starte.

Av Egil M Solberg | 12.05.2021 07:50:56

Motorpark: Det var allerede avgjort at motorparken skulle bygges. Man ventet bare på detaljene i forhold til prisen man skulle betale for eiendommen.

Da skjønnsretten fastsatte prisen, fremkommer det at denne er godt innenfor de rammene forretningsplanen fra 2016 redegjør for. DnB har også utstedt en bankgaranti i forbindelse med foretingplanen.

Selv om denne forretningsplanen har ligget offentlig tilgjengelig på Karmøy kommune sine nettsider etter at Kulturdepartementet ga denne de beste skussmål, var det noen politikere som mandag overraskende plutselig hevdet at dette var for dårlig.

Det er de samme politikerne og partiene som tidligere har jobbet mot etableringen som også denne gang stemte mot, forskjellen er at sammensetningen i kommunestyret har endret seg, slik at de nå fikk flertall.

Det er således åpenbart at argumentasjonen om at forretingplanen ikke er god nok, er oppkonstruert for å stanse etableringen.

Varaordfører Alf Magne Grindhaug mente derfor at vedtaket vil være skadelig for kommunens omdømme.

– Det har gått prestisje i saken for enkelte politikere og de viser liten respekt for tidligere vedtak og klubbenes økonomi, tordner Helge Thorheim i Karmøylista.

Thorheim og Grindhaug får nå sendt saken til lovlighetskontroll hos Statsforvalteren.

Varsler søksmål mot kommunen

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Fjord Motorpark varsler nå søksmål mot Karmøy kommune.

Fjord Motorpark har brukt 10 millioner kroner til på planene etter 10 år med planlegging, rettsoppgjør og krangling mellom politikerne i kommunen.

Hør intervjuet med Helge Thorheim

Flere nyheter: