Menu
Sjefen for Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen, varsler at antallet øvingsdøgn skal opp for soldater i Heimevernet. Her er HV-soldat Bernt-Ivar Kristiansen fotografert under «Cold Response» i 2018. Foto: Mattis Wennemo / Forsvaret / NTB scanpix

Varsler øving for alle HV-soldater i 2020

Etter mange år med nedgang i øvelsene for soldatene i Heimevernet, legger ledelsen opp til flere øvingsdøgn. I år skal alle HV-soldater ut i felt.

Av NTB | 13.02.2020 16:16:23

Økonomi og næringsliv: I fjor var antallet øvingsdøgn for soldatene i Heimevernet fire dager for menige soldater og seks dager for befal, skriver Adresseavisen.

Tallet har variert mye de siste årene, og spesielt etter 2000 har det gjennomsnittlige antallet øvingsdøgn vært lavt. Enkelte år har så lite som 20 prosent av styrken vært inne på øvelse.

Etter at det i årets forsvarsbudsjett er satt av 1,43 milliarder kroner til HV, vil ledelsen at flere skal inn på øvelser igjen. Sjefen for Heimevernet, Elisabeth Michelsen, sier at alle HV-soldater skal ut på øvelse i år.

– Den årlige treningen er viktig. Dette er den nye normalen, sier Michelsen.

–Vi skal øve på grunnleggende soldatferdigheter og sørge for at folkene kjenner oppdraget de skal utføre og er trygge på hverandre, sier hun.

Generalmajor Elisabeth Michelsen tiltrådte formelt som ny leder for Heimevernet i november, men hadde da allerede fungert i stillingen siden august.

Hun sier at en av de viktige oppgavene for HV framover, er å utnytte folks kompetanse.

(©NTB)

Flere nyheter: