Menu
Med rekordhøye strømpriser denne sommeren, er utsiktene dystre for vinteren. Olje- og energiminister Terje Aasland advarer. Foto: Lise Åserud / NTB

Varsler mulig strømrasjonering på Sør-Vestlandet

Olje- og energiminister Terje Aasland varsler om at regjeringen kan måtte innføre strømrasjonering på blant annet Haugalandet og i Sunnhordland til vinteren.

Av Egil M Solberg | 16.07.2022 20:16:23

Strømrasjonering: – Krigen i Ukraina forsterker usikkerheten om kraftsituasjonen inn mot neste vinter. Vi kan få nok en vinter med høye strømpriser. Dette er en situasjon som bekymrer meg, og som jeg tar på stort alvor, sier Aasland i en melding fra Regjeringen.

Regjeringen vil imidlertid ikke redusere på avgiftene eller stanse strømeksporten for å løse krisen. Isteden varsler de nå at alternativet blir strømrasjonering.

Prisene øker over hele verden. Mat blir dyrere. Drivstoff blir dyrere. En rekke andre varer blir også dyrere, og strømmen er allerede dyr. Nå øker i tillegg renten, og utsiktene tilsier at den vil øke enda mer over sommeren.

– Hvordan situasjonen vil utvikle seg på strømområdet frem mot vinteren, er dessverre også høyst usikkert. Både værforhold og hendelser i og utenfor Norge kan påvirke både kraftsituasjonen og prisene. Strømmen kan bli dyr også neste vinter, advarer han.

NVE vurderer at det foreløpig ikke er behov for umiddelbare tiltak.

– Får vi normale værforhold fremover, viser deres analyser at det er lav sannsynlighet for at vi skal mangle strøm neste vinter, sier han.

Kraftprodusentene har et stort og viktig samfunnsoppdrag.

– De forvalter naturressurser som utgjør både vår kortsiktige og langsiktige energisikkerhet. Det er et oppdrag jeg vet de tar på største alvor. Jeg vil likevel minne produsentene på deres ansvar for å forvalte ressursene våre på en god og forsvarlig måte, til det beste for samfunnet, sier han.

Dermed er det klart at regjeringen fortsatt vil la strømprodusentene tappe ned vannmagasinene for salg av strøm til utlandet. En politikk som også vil føre oss nærmere en situasjon med strømrasjonering, spesielt på Sør-Vestlandet.

Isteden for å iverksette nødvendige tiltak nå, opplyser regjeringen at de skal arbeide med forslag og følge situasjonen nøye.

– Dette arbeidet vil gi oss forslag til drøfting og vurdering, sier ministeren.

Flere nyheter: