Menu
FOTO: Privat

Utvik kan være lurt for millioner av FKH-eier Nesheim

I mai barker Arne Utvik og FKH sammen i Haugaland tingrett. Det er flere tidligere aksjonærer som nå kan føle seg snytt for millioner.

Av Egil M Solberg | 03.02.2021 18:43:25

Domstol: Rettssaken er berammet til 5. mai i Haugaland tingrett, og det er satt av to dager til tvistesaken, melder Haugesunds avis.

Påstanden i saken er i første omgang; «at beslutning i ekstraordinær generalforsamling i FK Haugesund AS den 25.10.2018 kjennes ugyldig».

Alle mistet sine verdier da aksjene ble nedskrevet til null før en emisjonen, skriver avisa.

Det er senere kommer for en dag at egenkapitalen ikke representerer den reelle verdien. I slutten av 2020 ble det nemlig kjent at FKH AS vil selge sine aksjer i Haugesund stadion AS til Haugesund kommune for 52 millioner kroner, skriver avisa.

Det viser at verdien i 2018 må ha vært 46 millioner kroner høyere enn beløpet i balansen som da var 6 millioner.

Nedskrivelsen ble dermed fattet på feil grunnlag og aksjonærene ble snytt for millioner, anfører saksøker ifølge avisa.

Flere nyheter: