reklame for Sheiken Bowling
Menu
Arkivbilde: Privat

Utvider sone etter utbrudd av fiskesykdom

Mattilsynet utvider bekjempelsessonen i kontrollområdet for PD SAV2 i Tysvær, Vindafjord og Suldal.

Av Egil M Solberg | 07.04.2020 16:10:15

Fiskeri: PD SAV2 ble 11. mars 2020 påvist på fisk ved sjølokaliteten Lindvik i Vindafjord kommune. Lokaliteten drives av Mowi ASA.

Med bakgrunn i utbruddet har Mattilsynet utvidet bekjempelsessonens utstrekning.

I tillegg til lokalitetene som allerede ligger i bekjempelsessonen, omfatter sonen nå også lokalitetene Lindvik, Bjelkavik og Herøy.

Endringen innebærer at tiltakene som følger av kontrollområdeforskriftens kapittel III nå også gjelder for den utvidede delen av bekjempelsessonen.

Pankreassykdom (PD) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Flere nyheter: