Menu
Stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger blir tatt opp i en ny delrapport. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Utvalg vil stramme inn på Stortingets goder

Et utvalg nedsatt av Stortinget vil ha slutt på doble feriepenger og gå vekk fra folkeregistrert adresse som grunnlag for tildeling av pendlerbolig.

Av NTB | 02.05.2022 15:01:06

Økonomi og næringsliv: Det kommer fram i første delrapport fra utvalget, som ledes av Therese Johnsen.

Det eksterne utvalget ble nedsatt av Stortingets presidentskap i fjor høst etter en rekke avsløringer i pressen om mulig misbruk av pendlerboligordningen og andre økonomiske goder som stortingsrepresentantene har.

Stortingspresident Masud Gharakhani (Ap) lover nå å følge opp raskt.

– Vi har allerede et møte i presidentskapet på onsdagen. Der lager vi en framdriftsplan, og vi skal sørge for å behandle dette nå før sommerferien, sier Gharakhani til NTB.

Han legger til at han er glad for at oppryddingsjobben er i gang.

Hovedfokus er likevel pendlerboliger. Der foreslår utvalget flere endringer:

* oppheving av tilknytningen mellom rett til pendlerbolig og folkeregistrert adresse

* avvikling av ordningen med pendlerdiett under opphold i pendlerbolig

* lovfesting av retten til pendlerbolig for stortingsrepresentanter

* utredning av felles forvaltning av stortingsrepresentantenes og regjeringens pendlerboliger

Utvalgsleder Therese Johnsen trekker spesielt fram det første punktet:

– Vi tenker at folkeregistrert adresse ikke er et godt kriterium for vurdering av retten til pendlerbolig. Vi er opptatt av faktisk bosted, i tillegg til et avstandskrav som vi ikke har diskutert ferdig ennå, sier Johnsen til NTB.

Hun understreker at også folk som er valgt inn på Stortinget, må kunne flytte.

– Da er det faktisk bosted som avgjør om du har reelt behov for en pendlerbolig.

«Utbetaling av både godtgjørelse og tidligere opptjente feriepenger det første året som stortingsrepresentant kan fremstå som en dobbel utbetaling, og dermed virke urimelig», skriver utvalget.

– Stortingsrepresentantene får en godtgjørelse. I utgangspunktet er den lik for alle, og den gir ikke grunnlag for opptjening av feriepenger. Det er forskjellen sammenlignet med lønn, forklarer Johnsen.

Gharakhani går langt i å spå at forslaget vil få tilslutning.

– Jeg er ganske sikker på at når det er en enstemmig tilbakemelding, så kommer nok veldig mange til å lytte til det, sier han.

– Det er bra at utvalget nå foreslår å fjerne de doble feriepengene for stortingsrepresentanter. Rødt foreslo i februar å avkorte feriepengene allerede i sommer, men da ble det blokkert av Senterpartiet, Høyre og Frp, sier Moxnes.

– Nå håper jeg stortingsflertallet blir med på en innstramming.

I andre spørsmål går utvalget likevel ikke langt nok, mener Moxnes.

– På områder som etterlønn og pendlerboliger trengs det klarere innstramminger, fastslår han.

I desember ble utvalgets mandat utvidet til å gjelde alle økonomiske ordninger for stortingsrepresentantene – unntatt pensjonsordningen, nivået på representantenes lønn og tilskuddene som gis til partigruppene på Stortinget.

Men utvalget går ikke inn i fortida.

– Det er det andre som tar seg av. Vi har sett framover. Vi har tatt utgangspunkt i de reglene som fins, og så har vi gjennomgått ordningene og vurder dem, sier Johnsen.

Utvalgets endelige rapport skal være klar innen 31. januar neste år.

Det eksterne utvalget har fått mandat til å se på alle de forskjellige økonomiske ordningene som gjelder for stortingsrepresentanter.

I rapporten kommer det også forslag om å avvikle ordningen med opptjening av feriepenger siste år på Stortinget.

Også Rødt-leder Bjørnar Moxnes er positiv til feriepengeforslaget.

Stortingets presidentskap bestemte i september i fjor at det skulle gjøres en ekstern gjennomgang av reglene for pendlerboliger.

Flere nyheter: