reklame for Sheiken Bowling
Menu
Mandag presenterte utvalgsleder Ola Mestad (t.v.) hovedlinjene i etikkutvalgets utredning før rapporten ble overlevert finansminister Jan Tore Sanner (H). Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Utvalg foreslår nytt kriterium om våpensalg for oljefondet

Et utvalg foreslår å endre retningslinjene for hvilke selskaper oljefondet kan være investert i. Utvalget vil ha en nytt kriterium om våpensalg.

Av NTB | 15.06.2020 10:49:30

Økonomi og næringsliv: Mandag fikk finansminister Jan Tore Sanner (H) overlevert etikkutvalgets utredning om det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland (SPU), også kalt oljefondet.

– De fleste kriteriene for observasjon og utelukkelse er formulert på en måte som gjør at de kan anvendes på nye problemstillinger som er kommet til, sier utvalgets leder, professor Ola Mestad.

Produktkriteriene innebærer at produsenter av visse typer våpen, tobakk og kull skal utelukkes fra fondet. Våpenkriteriet foreslås presisert på enkelte punkter, i tillegg til at listen med aktuelle våpentyper bør tas inn i retningslinjene.

«Med autonome våpen er beslutningen om maktbruk ikke underlagt direkte menneskelig kontroll. Det gjør ansvarsforholdene uklare og er etter utvalgets mening prinsipielt problematisk», heter det i en pressemelding fra utvalget,

For kjernevåpen foreslår utvalget at visse typer ubåter og andre leveringsplattformer som bare kan benyttes for kjernevåpen, blir omfattet av kriteriet. I dag blir ikke produsenter av slike plattformer utelukket.

– I utredningen peker vi på noen områder der etikkrådet og Norges Bank må være særlig oppmerksomme, som blant annet urfolks rettigheter og bruk av overvåkingsteknologi, sier Mestad.

– Vi trenger etiske retningslinjer som er tilpasset fondets størrelse og globale utviklingstrekk. Regjeringen tar sikte på å legge fram vurderingene av retningslinjene i neste års stortingsmelding om Statens pensjonsfond.

Etikkrådet gir råd til Norges Bank om observasjon og utelukkelse av selskaper fra oljefondet basert på retningslinjer fastsatt av Finansdepartementet.

Blant annet ønsker utvalget at dødelige autonome våpen, som for eksempel droner, legges til i listen.

Utvalget foreslår i tillegg at retningslinjene omfatter menneskerettigheter, krig og konflikt, korrupsjon, miljø og klima.

Finansminister Sanner sier rapporten vil bli sendt på høring før sommeren.

(©NTB)

Flere nyheter: