reklame for Sheiken Bowling
Menu
Stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger blir tatt opp i en ny delrapport. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Utvalg foreslår flere innstramminger i Stortingets økonomiske ordninger

Retten til pendlerbolig bør ikke lenger knyttes til stortingsrepresentanters folkeregistrerte adresse, foreslår et utvalg nedsatt av Stortinget.

Av NTB | 01.05.2022 14:15:46

Politikk: I rapporten kommer det også forslag om å avvikle diettpengeordningen for stortingsrepresentanter som pendler. Utvalget foreslår videre at man bør avvikle ordningen med opptjening av feriepenger siste år på Stortinget.

«Utbetaling av både godtgjørelse og tidligere opptjente feriepenger det første året som stortingsrepresentant kan fremstå som en dobbel utbetaling, og dermed virke urimelig», skriver utvalget.

Stortingets presidentskap bestemte i september i fjor at det skulle gjøres en ekstern gjennomgang av reglene for pendlerboliger. Det skjedde etter en rekke avsløringer i mediene om mulig misbruk av ordningen.

I desember ble utvalgets mandat utvidet til å gjelde alle økonomiske ordninger for stortingsrepresentantene – unntatt pensjonsordningen, nivået på representantenes lønn og tilskuddene som gis til partigruppene på Stortinget.

En annen stortingsordning som har vært i offentlighetens søkelys, er den såkalte etterlønnsordningen. Utvalget foreslår å ta hele denne opp til vurdering, og blant annet stille spørsmålet om hvorvidt den skal videreføres i det hele tatt.

Utvalget foreslår likevel at godtgjørelsen ikke avkortes for feriepenger. I tillegg foreslår utvalget å lovfeste retten til pendlerbolig for stortingsrepresentanter.

Flere nyheter: