Menu

Vil øke skattene på boliger

Det må innføres skatt på fordelene ved bruk av egen bolig, mener skatteutvalget. Det vil også redusere mulighetene for å omgå gevinstbeskatning ved egen bolig.

Av NTB | 19.12.2022 10:05:22

Politikk: Fordelen ved bruk av egen bolig og fritidsbolig har vært skattefri i Norge siden 2004. Samtidig gis det fullt fradrag for private gjeldsrenter, poengterer skatteutvalget, som kom med sin utredning mandag.

– Utvalget anbefaler at det innføres skatt på fordel ved bruk av egen bolig, som fases inn over noe tid, slik at det gis tid til tilpasning. I tillegg foreslår utvalget et system for gevinstbeskatning av egen bolig med mindre omgåelsesmuligheter enn dagens regler, heter det i meldingen om utredningen.

Utvalget foreslår også at skattefritaket for fritidsboliger oppheves. Utvalget mener at en slik omlegging skaper rom for å fjerne eller redusere dokumentavgiften.

Flere nyheter: