Menu
Et utvalg foreslår at det overordnede ansvaret for utviklingspolitikk samles i én avdeling i UD. Illustrasjonsfoto: Audun Braastad / NTB

Utvalg foreslår å samle norsk bistand til færre land

Et ekspertutvalg mener det er nødvendig å styrke styringen av norske bistandsmidler. Blant annet foreslår utvalget å redusere antall land som mottar bistand.

Av NTB | 01.08.2022 01:30:40

Politikk: Ifølge Aftenposten er det Deloitte og Fridtjof Nansens Institutt som har sett på tematikken på oppdrag fra Utenriksdepartementet (UD) og Finansdepartementet.

«Det store antallet enheter, både ute og hjemme, gir risiko for en fragmentert forvaltning og manglende helhetlig tilnærming», mener utvalget.

Blant annet foreslår de en tydeligere prioritering av hva som skal oppnås, samt en samling av det overordnede ansvaret for utviklingspolitikk i én avdeling i UD.

(©NTB)

Flere nyheter: