Menu
Berit Kjøll og den øvrige ledelsen i norsk idrett har fått evaluert sin innsats under pandemien. Foto: Berit Roald / NTB

Utvalg ber idretten ta krafttak for å snu medlemsfrafall

Norges idrettsforbund får ros for sin håndtering av koronapandemien. Samtidig sier et utvalg at det må jobbes målrettet med å «vinne tilbake» tapte medlemmer.

Av NTB | 21.05.2022 12:16:12

Økonomi og næringsliv: Utvalget som har evaluert idrettsforbundets håndtering av koronapandemien la lørdag fram sine konklusjoner under ledermøtet i Tromsø. Samlet sett pekes det på at idrettstoppene tok en aktiv og konstruktiv rolle i sin håndtering av pandemien.

Til grunn for utvalgets rapport ligger blant annet spørreundersøkelser gjennomført blant idrettskretser og særforbund. De bekrefter at idretten har mistet mange medlemmer de to siste årene.

Utvalgsleder Anne Husebekk, som er professor ved Universitetet i Tromsø, sier idretten nå har en jobb å gjøre for å snu den trenden.

– Som følge av betydelig frafall i medlemsmassen og blant de frivillige, er det av avgjørende betydning at det gjøres et samlet og strategisk prioritert arbeid for å få tilbake medlemmer og frivillige til idretten. Det må skje i tett dialog og kommunikasjon med bevilgende myndigheter. Samtidig må tematikken stå høyt på den idrettspolitiske agendaen internt i idretten i tiden som kommer, sier Husebekk.

Hun konkluderer samtidig med at NIFs håndtering av pandemien sørget for å ivareta balansen mellom å støtte aktiviteter og ivareta smitteverntiltak på en god måte.

Utvalget trekker blant annet også fram idrettsforbundets arbeid med å etablere dialog med myndighetene for å ivareta idrettens økonomiske behov i form av kompensasjonsordninger under pandemien.

Det pekes videre på at idrettslag med mange idretter og ulike smittevernregimer hadde utfordringer med å følge informasjonsstrømmen underveis gjennom pandemien.

Med bakgrunn i evalueringen som er gjennomført, har utvalget utarbeidet en rekke anbefalinger til idrettstoppene. En av dem er å utarbeide oppdaterte beredskapsplaner som tar utgangspunkt i erfaringene under pandemien.

I tillegg bes idrettsledelsen blant annet om å gjennomføre beredskapsøvelser i «fredstid» for å stå best mulig rustet ved en fremtidig krisesituasjon.

(©NTB)

Flere nyheter: