reklame for Jakobsen Energiservice
Menu
Illustrasjonsbilde: Freefly AltaX

Utruster politiet med droner

Politiet skal nå styrke sin beredskap ved å ta i bruk droner.

Av Egil M Solberg | 24.11.2020 16:41:15

Politisaker: Er det lange kjøreavstander, men kanskje korte distanser i luftlinje, kan dronene være med på å redde liv.

Det sier Stortingsrepresentant Geir Toskedal i KrF fra Karmøy.

En evalueringen viser at droner er til vesentlig nytte i 75 prosent av oppdragene.

KrF mener at droner, i tillegg til de nye politibilene som er på vei, er veldig viktig.

– KrF er tilfreds med at moderne teknologi tas i bruk i hele landet etter pilotprosjektet i 2019 med bakgrunn i regjerings strategi, opplyser Toskedal.

Dronene skulle i hovedsak brukes til åstedsdokumentasjon og forbedring av situasjonsforståelsen til politiet ved større hendelser, som festivaler og idrettsarrangementer.

– Evalueringen viser at droner er til vesentlig nytte i 75 prosent av oppdragene. Dronene gjør at politiet raskere kan få oversikt, sier Toskedal.

Det nye politiet skal bruke ny teknologi for å bekjempe kriminalitet.

– KrF er opptatt av at politiet skal ha nok og rett bemanning, godt utstyr og oppdatert kompetanse i forhold til kriminalitetsbildet, som er i stadig endring. Det forklarer KrF-politikeren.

Flere nyheter: