Menu
Det kan bli et nytt broalternativ for kryssing av Bømlafjorden. Arkivbilde: Statens Vegvesen

Utreder ny kryssing av Bømlafjorden

Om noen år vil ikke Bømlafjordtunnelen lenger være tilstrekkelig. Nå skal det utredes et nytt firefelts-alternativ for kryssing av fjorden.

Av Egil M Solberg | 16.06.2022 11:45:57

Veiplaner: Statens vegvesen inviterer til tankeverksted på Stord, når det gjeld konseptutredning for ny kryssing av Bømlafjorden.

Da er det aktuelt med en løsning tilsvarende Hordfast-opplegget med bro over Bømlafjorden.

Statens vegvesen skriver i invitasjonen at hensikten med møtet er å kartlegge hvilke behov de ulike interessentene i området har, i tillegg til å se på aktuelle løsninger for kryssing av Bømlafjorden mellom Sveio og Stord.

Det kan også bli aktuelt å bygge et nytt parallelt løp med eksisterende tunnel.

Fire felt

Når Hordfast åpner, trolig i 2034, vil trafikken gå opp og det vil være behov for en firefelts forbindelse.

Bompengene i Rogfast og Hordfast vil være avsluttet i 2050. Da kan man isteden kreve inn bompenger for ny forbindeløse mellom Stord og Sveio, mener vegvesenet.

Men prosjektet kan bli ferdigstilt før denne tid, dersom trafikken øker for mye.

Faren er at Bømlafjordtunnelen blir en flaskehals på strekningen.

Flere nyheter: