Menu
Illustrasjon: Statens vegvesen

Utreder arm til Bergen fra E134

Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen klarsignal for konseptvalgutredning (KVU) med arm til Bergen fra E134. FrP ser seg fornøyd med nok en seier i samferdselspolitikken.

Av Egil M Solberg | 15.07.2021 22:06:11

Samferdsel: E134 er en av hovedveiforbindelsene mellom Vestlandet og Østlandet.

– En ny arm fra E134 til Bergen vil gi bedre forbindelse mellom regionene og kortere reisetid for personer og gods. Jeg er derfor glad for at vi nå har på plass et mandat for arbeidet med en KVU, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Arbeidet med å utarbeide en KVU for E134 arm til Bergen starter umiddelbart og vil pågå i om lag to år.

Fornøyd i FrP

– Dette har FrP kjempet for uten å vinne igjennom i regjering, men vi fikk med oss AP og SP i et dokument 8 forslag. Endelig fikk vi dette viktige gjennomslaget, forteller stortingsrepresentant Terje Halleland til Radio Haugaland.

Halleland har sammen med sine kolleger gjentatte ganger de siste årene snakket om hvor viktig denne armen blir for satsingen på E134.

Fremdrift

Med en slik fremdrift vil utredningen være klar innen neste revisjon av Nasjonal transportplan. Et utkast til KVU vil bli lagt frem på høring.

Et utfordringsnotat for utredningen har vært forelagt fylkeskommune, statsforvalter og aktuelle kommuner i utredingsområdet.

Samfunnsmålet for utredningen er at «veiprosjektet skal gi et mer effektivt veisamband mellom Bergensområdet og Østlandet via E134». Utredningen skal ikke omfatte jernbane.

En KVU inngår i statens prosjektmodell for store statlige investeringsprosjekter, og skal gi regjeringen et tilstrekkelig beslutningsunderlag til å ta stilling til aktuelle løsninger.

Flere nyheter: