Menu
Næringssjef i Karmøy kommune, Per Velde håper mange bedrifter leverer søknad. FOTO: E. Solberg Radio Haugaland.

Utlyser koronamidler i kommunene igjen

For 3. gang lyser Karmøy kommune ut midler i statens 4. runde med koronamidler. Det er 1,9 millioner kroner til fordeling. Søknadsfrist er 17. januar.

Av Egil M Solberg | 03.01.2022 22:19:07

Koronapandemi: Det står fortsatt 1,9 millioner kroner av midler til kompensasjon til lokale virksomheter som har lidd økonomisk av pandemien for 2021.

Virksomheter som tidligere ikke har fått tildelt kompensasjon, eller virksomheter som tidligere har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene, kan søke kompensasjon for hele året.

Dette betyr også at virksomheter som har søkt kommunen tidligere, og fått avslag fordi virksomheten falt utenfor ordningen, her får en ny mulighet.

Virksomheter som tidligere har fått tildelt kompensasjon fram til 31. oktober, vil kunne søke kompensasjon videre for perioden fra 1. november og ut året.

Pengene til denne støtteordningen kommer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Målet er raskt å kunne avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smittevernstiltak. Både ekstrakostnader og bortfall av inntekter kan støttes.

Støtte kan gis med inntil 200 000 kroner. Virksomhetene må være lokalisert i Karmøy kommune

og kan kun få støtte til den delen av virksomheten som foregår innenfor kommunens grenser.

Søknadsfrist er 17. januar. Tildelingen skjer etter søknad i portalen www.regionalforvaltning.no

Det arrangeres digitalt kurs i å skrive søknad 10. januar 2022, kl. 12:00 – 13:00

Kontaktinformasjon

Næringssjef i Karmøy kommune, Per Velde: per.velde@karmoy.kommune.no (mobil 950 14 278)

Flere nyheter: