reklame for Sheiken Bowling
Menu
Utlendingsnemndas lokaler i Oslo. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Utlendingsnemnda gjenopptar behandlingen av Afghanistan-saker

Utlendingsnemnda (Une) mener situasjonen i Afghanistan ikke lenger er like uforutsigbar som tidligere. Derfor gjenopptar nemnda behandling av Afghanistan-saker.

Av NTB | 27.01.2022 12:05:58

sosiale forhold: Først i juli og så i september suspenderte Une utreiseplikten for afghanere som tidligere har fått avslag på å bli i Norge.

– Det var stor usikkerhet om den videre politiske, sikkerhetsmessige, menneskerettslige og humanitære utviklingen i landet. Beslutningen i september kom bare tre uker etter at Taliban overtok makten, skriver Une på sine nettsider.

Den midlertidige suspensjonen av utreiseplikten oppheves fra 1. mars, og nemnda mener det er forsvarlig å gjøre individuelle vurderinger ut ifra omstendighetene i hver enkelt sak.

–  Vi trenger nå å få en oversikt over grunnene til at personer ber om videre opphold og vurdere behov for innhenting av ytterligere informasjon i enkeltsakene og for grupper. Det vil ta noe tid før det fattes vedtak i sakene, sier direktør Marianne Jakobsen.

Nemnda understreker at de ikke kan forskuttere hvordan resultatene vil bli.

Une skriver videre at afghanere som oppholder seg i Norge og ikke har en sak til behandling i Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda, kan be om en ny vurdering av saken sin.

Nemnda understreker at de vil følge situasjonen i Afghanistan. Taliban tok igjen makten i landet i august i fjor, noe som har ført til at internasjonal økonomisk hjelp har blitt fryst, og landet er i en økonomisk krise. Hjelpeorganisasjoner frykter at flere millioner afghanere står i fare for å sulte.

Samtidig som utreiseplikten ble suspendert, satte Une behandlingen av saker fra Afghanistan på vent. Nå starter de i første omgang en forberedende saksbehandling.

– For de som nå etter hvert får tillatelser til fortsatt å være i Norge, er det en fordel at vi kommer i gang med saksbehandlingen igjen. Det er bedre for dem å få være her ut fra en oppholdstillatelse enn å være her med et avslag hengende over seg, selv om utreiseplikten har vært suspendert, sier Jakobsen.

Flere nyheter: