Menu
ARKIVBILDE: E. Solberg / Radio Haugaland

Utested konkurs i Haugesund

Bytunet Discobar AS, Dikselen, har i Haugaland og Sunnhordland tingrett meldte oppbud.

Av Egil M Solberg | 31.03.2022 21:41:10

Næringsliv: Firmaet har stått bak driften av utested Dikselen i Haraldsgata i Haugesund.

I retten ble de opplyst at den samlede gjelden er på 916.423 kroner og at selskapets aktiva har en samlet anslått verdi på omkring 499.383 kroner.

Utestedet omsatte for nesten 1,5 millioner kroner i 2020 og fikk samme år et negativt resultat på 578.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Trond Jarle Bachmann er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 9. mai.

Flere nyheter: