Menu
FOTO: Eirik Dankel, Helse Fonna.

Ute av intensiven på koronaavdelingen

Pasienten som for en uke siden ble lagt inn på intensivavdelingen for koronapasienter på Haugesund sykehus, trenger ikke lenger intensivbehandling.

Av Egil M Solberg | 15.02.2021 13:43:57

Koronapandemi: På Haugesund sykehus er det fortsatt én pasient innlagt. Det er ingen koronapasienter ved de andre sykehusene i Helse Fonna per i dag.

Sist mandag ble det opplyst at den innlagte korona pasienten fikk intensivbehandling. Nå kan sykehuset opplyse at intensivbehandlingen er avsluttet.

Det er alltid en viss dramatikk når en pasient blir innlagt på intensivavdelingen. Det betyr av pasienten er alvorlig syk og har et krevende sykdomsforløp.

Det var en voksen person under 65 år som ble alvorlig syk og innlagt på koronaavdelingen.

Flere nyheter: