Menu
Våren 2020 og 2021 var de eneste i grunnskole og videregående som avla eksamen drøyt 8.000 privatister. Mange av dem satt i Vallhall Arena i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB

Anbefaler at eksamen avlyses for både grunnskolen og videregående

Utdanningsdirektoratet anbefaler å avlyse både skriftlig og muntlig eksamen i grunnskole og videregående skole denne våren.

Av NTB | 31.01.2022 13:20:19

politikk: Det går fram av en risikoanalyse som direktoratet la fram mandag.

Unntaket er for privatister og kandidater som må ta eksamen for å bestå faget.

– Eksamen er en viktig del av sluttvurderingen i Norge. Selv om det er mange argumenter for å avlyse eksamen, er det også argumenter for å gjennomføre. Dette har derfor vært en krevende vurdering å gjøre, sier direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet i en pressemelding.

Flere nyheter: