reklame
Menu
Danmark dekker snart halvparten av energibehovet med vindkraft. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Utbygging av vindkraft har stor effekt

SKL investerer 500 millioner for å få ut 20 GWh mer fra kraftverket i fjellet i Etne. En amerikansk bank investerer 2 milliarder lenger nord i Vestland og får produsert 700 GWh.

Av Egil M Solberg | 22.08.2020 13:43:42

Vindkraft: Kraftverket i fjellet i Etne får større generator, det øker effekten fra 32 til 60 MW. Årsproduksjonen av kraft øker dermed fra 140 til 160 GWh, en gevinst på 20 GWh.

Til sammenlikning får de 47 vindmøllene som nå blir satte opp på Guleslettene lenger nord i Vestland, en effekt på 197,4 MW og årsproduksjon 700 GWh, skriver Bergens Tidende.

Det amerikanske investeringsfondet Black Rock investerer rundt to milliarder kroner på Guleslettene. Offentlig eide SKL investerer rundt 500 millioner kroner inne i fjellet i Etne.

Det kan fremstå som om investeringer i vindkraft kan være mer lønnsomt enn oppgradering av gamle vannkraftverk.

Vesentlig lavere kostnader med produksjon av vindkraft

Inntil nylig var vindkraft dyrt og trengte subsidier for å bli bygd. Nå er det lønnsomt og billig. Teknologiske fremskritt, samt større og mer effektive turbiner, har gjort at kostnadene med produksjon av vindkraft er vesentlig redusert.

Som følge av økt lønnsomhet bygges det ut mye vindkraft i dag, men NVE forventer likevel at vannkraft vil dominere det norske kraftsystemet også i framtiden. Per i dag er rundt 90 % av all kraftproduksjon her i landet fra vannkraft.

Danmark dekker snart halvparten av energibehovet med vindkraft.

Etterhvert som andelen vindkraft øker, vil vannkraften i stadig større grad måtte fungere som grønt reservelager for den lite fleksible vindkraften. Det vil innebære at vannmagasinene gjennomsnittlig må ha en høyere fyllingsgrad.

Forbruk og produksjon av kraft i Norge. Illustrasjon fra Energifakta Norge.

Behovet for kraft øker og med elektrifisering av en stadig større andeler av industri og transport, vil det være et stort behov for mer energiproduksjon her i landet de neste årene.

Det er raskere og enklere å bygge ut vindkraft på land enn å lage store vannkraftverk. Investeringsviljen er også stor ettersom storskala vindkraftproduksjon på land nå er lønnsomt.

Vindkraft til havs er fortsatt ikke en lønnsom virksomhet og helt avhengig av store subsidier, noe som kan bidra til høyere strømpriser.

Vindkraft for klimamål

Skal vi dekke energibehovet i årene fremover kan vi dermed måtte velge mellom vindkraft på land eller innkjøp av atom- eller kullkraft fra utlandet.

Norge skal ifølge klimaloven redusere klimagassutslippene med minst 40 prosent i 2030 sammenlignet med 1990.

For 2050 skal målet være en reduksjon av klimagassutslippene med 80 til 95 prosent i forhold til 1990. Det betyr at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050.

Det fremstår i dag som om vindkraft vil være avgjørende for klimamålene.

Hør intervju med Midtfjellet Vindkraft

– Vi trenger all den energiproduksjonen vi kan få om vi skal nå klimamålene, sier Erik Mortensen, CEO/Project Manager i Midtfjellet Vindkraft.

Flere nyheter: