Menu
Foto: Folkehelseinstituttet / NTB

Utbrudd av salmonellasmitte i flere fylker

Det har brutt ut salmonellasmitte i flere fylker, og smittekilden er trolig en matvare, opplyser Folkehelseinstituttet. Ti personer har blitt så syke at de måtte legges inn på sykehus.

Av NTB | 08.03.2021 15:55:18

Medisin og helse: Tolv personer har fått påvist smitte av mage-tarmbakterien Salmonella Enteritidis. I tillegg er det åtte mistenkte tilfeller.

Ti personer har blitt så syke at de måtte legges inn på sykehus.

FHI tror smittekilden er en matvare, men de vet ennå ikke hva det kan være snakk om.

– De smittede er bosatt i mange forskjellige fylker. Derfor tror vi at de er smittet gjennom en matvare som er distribuert bredt, sier lege Hilde Marie Lund ved avdeling for smittevern og beredskap i en pressemelding.

Arbeidet er i gang for å kartlegge om pasientene kan ha felles smittekilde. Pasientene blir intervjuet, og det lokale Mattilsynet tar prøver fra matprodukter i hjemmene deres. Dersom rester er tilgjengelig, kan det bidra til å identifisere kilden.

– Etterforskningsarbeid kan være komplisert og ta tid, og i mange saker vil man ikke klare å finne smittekilden eller å avklare om det dreier seg om en felles kilde. Det er for tidlig å si om dette er et avgrenset utbrudd eller om det vil øke i omfang. Vi følger situasjonen nøye, sier Lund.

Matvarer som er importert fra land der salmonella er vanligere enn hos oss, utgjør likevel en smitterisiko.

Smitte kan også skje fra person til person, og i Norge er det dessuten påvist smittetilfeller fra ville dyr, som fugler og pinnsvin.

Internasjonalt er de vanligste smittekildene kjøttprodukter, særlig svin- og fjærfekjøtt, men også egg, eggprodukter, melkeprodukter som er upasteuriserte eller melkepulver, skalldyr, forurensede grønnsaker og krydder. Smitte kan også skje fra husdyr, inkludert kjæledyr som hund, katt, fugler og reptiler. I tillegg kan det skje smitteoverføring gjennom ikke-desinfisert drikkevann, opplyser FHI.

Gode forebyggende tiltak er å koke og steke maten skikkelig. Det er også viktig å vaske hendene grundig etter dobesøk og før matlaging og måltider, lyder rådene fra instituttet.

I tillegg er det viktig å unngå å forurense matvarer som ikke skal varmebehandles, med matvarer som varmebehandles. Dersom du har diaré, bør du unngå å lage mat til andre, heter det i rådene.

Prøvene er tatt fra slutten av januar og fram til siste uke av februar. Ni smittetilfeller er oppdaget i Viken, tre i Oslo, to i Innlandet, mens Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal og Nordland har ett tilfelle hver.

Salmonellabakterier smitter hovedsakelig gjennom mat. Utbrudd er forholdsvis sjelden i Norge sammenlignet med de fleste andre land i Europa.

Flere nyheter: