reklame for smiaa
Menu
Illustrasjonsbilde: Pål Stolt-Nielsen Reksten/Holon

Usikker fremtid for ny svømmehall

Byggingen av Haugesund Triathlon Klubb sin nye svømmehall i Idrettsparken går en usikker fremtid i møte.

Av Egil M Solberg | 27.11.2020 07:35:21

Svømmehall: Haugesund kommune har nemlig avlyst anbudet om leie av hallen.

Bakgrunnen er ifølge NRK at kommunen mener leieprisen i den planlagte klubbeide svømmehallen er for høy.

Skulle stå klar i 2022

Kommunen ønsker at en ekstern aktør tar på seg oppgaven med å bygge og drifte svømmehall, hvor kommunen kan leie bassengtid.

Svømmehallen kan stå ferdig til sommeren 2022.

Kommunens plan

Haugesund kommune skal bygge nytt folkebad på Flotmyr i Haugesund sentrum. Videre skal det bygges ny skole og idrettshaller i området hvor dagens svømmehall ligger.

For å kunne komme videre i prosessen med mulig rivning av eksisterende svømmehall, og klargjøring for skole og idrettsbygg, har Haugesund kommune til hensikt å leie bassengtid av ekstern aktør.

Kommunen ønsker at en ekstern aktør tar på seg oppgaven med å bygge og drifte svømmehall, hvor kommunen kan leie bassengtid. Den kapasiteten som kommunen leier skal tildeles kommunens lovpålagte svømmeundervisning, samt til idrettsaktivitet.

Flere nyheter: