reklame for Jakobsen Energiservice
Menu
Personer med funksjonshemning har blitt rammet spesielt hardt av smitteverntiltakene i forbindelse med koronapandemien, ifølge en undersøkelse. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Undersøkelse: Personer med funksjonshemning betaler en høy pris for koronatiltakene

Dårligere funksjonalitet, mer angst og depresjon er blant konsekvensene av pandemien for kronisk syke og personer med funksjonshemning, ifølge en undersøkelse.

Av NTB | 17.09.2020 08:08:04

Medisin og helse: I undersøkelsen har Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) undersøkt hvilke konsekvenser smitteverntiltak og smittefare har hatt for kronisk syke og personer med funksjonshemning. 2.249 personer har svart.

Ifølge undersøkelsen har smitteverntiltakene rammet mennesker med behov for terapi og trening spesielt hardt. 42 prosent oppgir at de har mistet tilbud om dette som følge av pandemien, og mange forteller at mangel på sosial omgang og kansellerte tjenester har ført til angst og depresjon.

– Mange i denne gruppen er avhengig av trening, terapi og andre tjenester for å fungere i hverdagen. Når tjenester stenges ned, gir det dårligere funksjonalitet, forverring av sykdomstilstander og mer isolasjon, noe som igjen går utover den psykiske helsen, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO.

Elvestad peker på at enkelte smitteverntiltak som ble innført under pandemien, som besøksforbud i omsorgsboliger, var direkte ulovlige.

– Selv i en pandemi kan det ikke være slik at lovfestede rettigheter uten videre settes til side av smittevernhensyn, sier Elvestad.

32 prosent oppgir å ha fått midlertidig helse- eller funksjonstap som følge av smitteverntiltak eller smitterisiko, 3 prosent oppgir at funksjonstapet er varig.

Mens 56 prosent svarer i undersøkelsen at de har fått tjenestetilbudet tilbake etter at samfunnet åpnet opp igjen, svarer 22 prosent at de ikke har fått tilbake tjenester de mistet, mens 22 prosent svarer vet ikke.

(©NTB)

Flere nyheter: