Menu
Undersøkelsen er gjennomført blant NHOs medlemsbedrifter. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB

Undersøkelse: Økt pessimisme i næringslivet

For første gang siden januar er det flere bedrifter som tror framtida blir dårligere enn som venter bedring, ifølge en undersøkelse utført av NHO.

Av NTB | 15.08.2022 10:10:41

Økonomi og næringsliv: 34 prosent av bedriftene mener markedssituasjonen i august er god, mot 40 prosent i juli. Andelen som betegner den som dårlig, har økt fra 9 til 11 prosent. Resten betegner situasjonen som tilfredsstillende.

I undersøkelsen har vurderingen av framtidsutsiktene bikket fra overtall av positive til overtall av negative svar. Det er nå 8 prosentpoeng flere som ser negativt på framtida, mens det var 1 prosentpoengs overvekt av positive vurderinger i juli.

Bedriftene i undersøkelsen er ikke spurt spesifikt om årsaker til endringer i framtidsutsikter, men to faktorer peker seg ut:

* Unormalt høy kostnadsvekst

* Høy prisvekst og økende renter

Framtidsutsiktene i så godt som alle bransjer er dårligere i august enn i juli. Bare 5 av 16 bransjer innen NHO har fortsatt overvekt av optimister.

Det er store forskjeller mellom fylkene – for eksempel er stemningen dobbelt så god i Trøndelag som i Innlandet.

Undersøkelsen er gjennomført mellom 8. og 11. august og omfatter 2.561 svar.

(©NTB)

Flere nyheter: