Menu
Valgurner på CC Vest i Bærum i forbindelse kommune- og fylkestingsvalget i 2019. Det er dette valget SSB har sett nærmere på. Foto: Berit Roald / NTB

Undersøkelse: Kvinner stemmer i større grad på venstresiden

Selv om en tar hensyn til blant annet yrke og sektor, er mønsteret at kvinner i større grad enn menn stemmer på partier på venstresiden, ifølge SSB.

Av NTB | 01.06.2022 10:15:56

Politikk: Det kommer fram i Velgerundersøkelsen 2019, gjennomført av Statistisk sentralbyrå etter kommune- og fylkestingsvalget i for tre år siden.

«Kvinner stemmer i større grad på venstresidens partier sammenlignet med menn. Dette mønsteret holder seg selv om vi tar hensyn til hvilke sektorer, yrker og næringer menn og kvinner arbeider innenfor. Personer ansatt i privat sektor stemmer i større grad på partiene på høyresiden, mens personer ansatt i offentlig forvaltning i større grad stemmer på partiene på venstresiden», skriver SSB.

Blant dem med kort eller lang universitets- og høyskoleutdanning er det henholdsvis 5 og 3 prosent som oppgir å ha stemt Frp. De fleste med grunnskole, 31 prosent, foretrekker allikevel Ap, mens 16 prosent av dem stemte Sp.

Blant menn med innvandrerbakgrunn fra Afrika og Asia stemte nær seks av ti Ap. Blant kvinnene gjorde litt over fire av ti det samme. Oppslutningen om Ap og partiene på venstresiden (SV, Rødt) er lavere blant innvandrere med bakgrunn fra Europa, USA og Australia.

MDG står imidlertid relativt sterkt blant utenlandske statsborgere, da 14 prosent svarte at de stemte MDG i 2019.

MDG fikk for eksempel 14 prosent oppslutning blant dem under 30 år, og 10 prosent blant velgerne som er i 30-årene. Blant velgerne over 60 år er det kun 3 prosent som oppgir å ha stemt MDG.

Frp og Høyre har motsatt tendens og gjør det dårligere blant de yngre.

Senterpartiet, som var det partiet som gikk mest fram sammenlignet med tidligere valg, gjør det best blant de eldste velgerne, men ligger på rundt 13 prosent oppslutning også blant de under 50 år.

Undersøkelsen viser også at Frp gjør det best blant dem med lav utdanning. Ved det siste kommunestyrevalget fikk de 8 prosent av stemmene, men blant velgerne over 25 år med grunnskole som høyeste utdanning oppgir 15 prosent å ha stemt Frp.

Tidligere undersøkelser har vist at Arbeiderpartiet er det største partiet blant innvandrere, og at det er innvandrere fra land i Afrika og Asia som i størst grad stemmer Ap.

Partiene med miljøprofil – som MDG, SV og Venstre – gjør det best i de yngste aldersgruppene, ifølge undersøkelsen.

(©NTB)

Flere nyheter: