Menu
Årets første kvartal viste store underskudd for Avinor, som likevel peker på en optimisme fremover mot sommeren. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Underskudd for Avinor i første kvartal – peker på optimisme fremover

Avinor er fremdeles hardt rammet av pandemien. I årets første kvartal medførte det kraftig inntektsnedgang, men Avinor er håpefulle foran sommeren.

Av NTB | 18.05.2021 15:13:14

Fritid: I første kvartal fikk Avinor et underskudd på 256 millioner kroner etter skatt sammenlignet med underskudd på 476 millioner kroner i samme periode i fjor.

Selskapet inntektsførte driftstilskudd fra staten på over 1 milliard kroner.

Samtidig ble første kvartal preget av nedgang i passasjertrafikken på rundt 80 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen er størst på lufthavner med utenlandstrafikk.

– Det er fremdeles stor usikkerhet knyttet til prognosene for flytrafikken, men de gir et noe mer optimistisk bilde enn tidligere, og vi ser at spesielt innenrikstrafikken øker noe og vil fortsette å øke i sommer, sier konsernsjef Abraham Foss i Avinor.

Nøyaktig når passasjertrykket på utenlandsrutene vil øke, avgjøres blant annet av vaksinasjonstempoet, samt myndighetenes avgjørelser angående dokumentasjonskrav, påpeker Foss.

(©NTB)

Flere nyheter: