reklame
Menu
Ser lys i tunnelen. FOTO: Statens Vegvesen

– Umiddelbar oppstart på Rogfast nå

I dag fremmer FrP forslag på Stortinget om at arbeidet tas opp igjen umiddelbart igjen på Rogfast.

Av Egil M Solberg | 13.05.2020 10:31:48

Rogfast: Det er flertall for å bygge Rogfast på Stortinget i dag, det er ingen av partiene som har endret mening etter at prosjektet ble stoppet.

– Da mener FrP at det ikke er noen grunn for at ikke aktuelle sakene kan behandles parallelt med at Rogfast bygges, sier stortingsrepresentant Terje Halleland fra Rogaland.

Prosjektet ble vedtatt på Stortinget i 2017, og reisende har betalt bompenger på prosjektet siden 2013.

– Når Rogfast er på plass vil reisetiden mellom Stavanger og Bergen bli redusert med om lag 40 minutter. Det vil samtidig legge til rette for et utvidet bo- og arbeidsmarked i regionen, noe som styrker viktige næringsklynger, skriver partiet i sitt representantforslag.

Forsinkelser

I tiden etter Stortingets vedtak i 2017 har byggingen av prosjektet startet.

Første salve ble avfyrt i Arsvågen 04.januar 2018, og arbeidet med sidetunneler både i Harestad og Bokn har blitt igangsatt.

20. september 2019 besluttet veidirektoratet å avlyse konkurransen om den første store kontrakten, fordi tilbudet fra entreprenørene var vesentlig dyrere enn forventet.

8. nov 2019 sendte daværende samferdselsminister Jon Georg Dale ut en pressemelding om at Statens vegvesen skal «snu alle steiner for å finne løsninger som kutter kostnader slik at prosjektet kan gjennomføres». Statens vegvesen la deretter opp til en omfattende gjennomgang av prosjektet, og har sett på kostnadssparende tiltak, gjennomføringsstrategi og forutsetninger for
finansieringsopplegg.

29. april varslet Samferdselsdepartementet at man vil gå gjennom saken på ny, og så sende saken tilbake til Stortinget for ny behandling.

Forslaget

Forslagsstillerne har merket seg samferdselsministerens uttalelse til NRK Rogaland 29. april, om at «intensjonen er at Rogfast fortsatt skal bygges».

Partiet deler denne intensjonen, og ønsker med dette forslaget å signalisere til statsråden at regjeringen har støtte i Stortinget til å forsere arbeidet med
gjennomgang av saken, men at man parallelt fra departementets side godkjenner at prosjektet videreføres basert på gjeldende vedtak i Stortinget.

Dette innebærer at gjeldende styrings- og kostnadsramme beholdes og at det, j fr gjeldende vedtak, også er åpnet for ytterligere 1,3 mrd i statlig finansiering om det er behov for det.

Det forutsettes at statens vegvesen tar utgangspunkt i de allerede detaljprosjekterte kontraktene.

Dette vil muliggjøre en rask framdrift og få ut mulige oppdrag til entreprenørbransje som har behov for sysselsetting.

I denne typen omfattende prosjekter vil det alltid være vesentlig usikkerhet på kostnads- og bompengeinntektsiden og i den grad det på et seinere tidspunkt skulle oppstå behov for det, får heller regjeringen komme tilbake til Stortinget med saken, står det å lese i forslaget.

Flere nyheter: