Menu
Denne unge hannulven ble felt i Bograngen-reviret 24. februar. Foto: Statens naturoppsyn / Miljødirektoratet / NTB

Ulvejakta avsluttes etter at ni ulver i to revirer er felt

Statens naturoppsyn avslutter jakta etter at ni ulver i to revirer er felt. Opprinnelig skulle den vare til 1. mars.

Av NTB | 25.02.2022 17:58:08

Fritid: Ulvene som har vært sporet i Bograngen-reviret i Åsnes kommune, har blitt felt, og det er verken mulig eller forsvarlig å fortsette fellingsforsøk i Rømskog i Marker kommune, opplyser Miljødirektoratet fredag.

Statens naturoppsyn, Miljødirektoratets feltorgan, fikk 15. februar oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) om å gjennomføre ekstraordinært uttak av ulv i Bograngen- og Rømskog-revirene, og de fikk tiden til og med 1. mars.

– Når lederparet er borte, er flokken antakelig i oppløsning, og det er heller ikke sporingsforhold i området. Med slike forhold er vellykket felling lite sannsynlig, og det vil være umulig å sikre at det ikke er de genetisk viktige ulvene i Setten-reviret som blir felt, sier Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn (SNO).

Det går fram av oppdraget fra KLD at de genetisk viktige ulvene i Setten-reviret ikke skal felles.

– Vi er fornøyde med at det ikke har trukket lenger ut i tid enn nødvendig. Vi vil takke både Statens naturoppsyn og lokale jegere for den innsatsen de har lagt ned, fortsetter han.

Staten anket imidlertid kjennelsen til Borgarting lagmannsrett, som ga dem medhold.

Fem ulver er felt i Bograngen-reviret. I Rømskog er det antatte lederparet og to valper felt.

– Statens naturoppsyn har gjennomført oppdraget på en svært god måte og balansert ut et krevende forvaltningsoppdrag i samarbeid med lokale jegere, sier statssekretær Christian Anton Smedshaug (Sp) i Klima- og miljødepartementet.

Lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen skulle opprinnelig ha vart fra 1. januar til og med tirsdag 15. februar, men 30. desember i fjor stoppet Oslo tingrett jakta midlertidig. En måned senere stadfestet tingretten stansen i en ny kjennelse da de kjente vedtaket om felling av inntil 25 ulver innenfor ulvesonen ugyldig.

Flere nyheter: