Menu
Rådhuset i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg

Ultimatum fra Bystyret

Bystyret i Haugesund har satt som ultimatum at Karmøy må trekke kravet om at den nye hovedbrannstasjonen skal ligge på Raglamyr. Karmøy har på sin side satt plasseringen på Raglamyr som et ultimatum.

Av Egil M Solberg | 13.06.2018 19:33:15

Brannsamarbeid: Det har vært full fyr i debatten rundt plasseringen av den nye hovedbrannstasjonen i et interkommunalt brannvesen (IKS).

Haugesund bystyret krever brannvesenet må stå fritt til å velge lokasjon for en ny hovedbrannstasjon for regionen.

Bystyret var klare til å trekke seg ut fra hele samarbeidet, men gir med vedtaket i dag de andre kommunene en siste mulighet til å legge press på Karmøy og berge prosjektet.

Tidsfristen er imidlertid kort. Innen 30. juni må Karmøy gi sin tilslutning til at selskapsavtalen endres, slik at en hovedbrannstasjon ikke må plasseres i aksen Raglamyr-Norheim.

Dersom så ikke skjer, vil Haugesund trekke seg fra hele samarbeidet og det interkommunale brannsamarbeidet går opp i røyk.

Flere nyheter: