Menu
UDI anbefaler norske myndigheter å planlegge for å ta imot 60.000 ukrainske flyktninger. Dette bildet er tatt på Nasjonalt mottakssenter i Råde. Foto: Javad Parsa / NTB

UDI anbefaler å planlegge for 60.000 ukrainske flyktninger

UDI anbefaler norske myndigheter å planlegge for å ta imot 60.000 ukrainske flyktninger, men sier det ikke er umulig at antallet blir det dobbelte.

Av NTB | 06.04.2022 15:49:30

Krig og konflikter: Utlendingsdirektoratet (UDI) har presentert tre scenarioer for ankomster av ukrainske flyktninger i 2022.

Anslagene ligger på mellom 20.000 og 120.000 flyktninger, men UDI anbefaler å bruke 60.000 som punktanslag for planleggingsformål.

5. april hadde 9.819 ukrainske flyktninger registrert seg i Norge.

– Regjeringen fortsetter å rigge Norge for å håndtere at flere titusen ukrainske flyktninger kan komme hit i månedene som kommer. Vi må ta høyde for at flyktningstrømmen kan vare lenge, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

Det nye registreringssenteret vil ved full kapasitet kunne registrere opptil 200 asylsøkere om dagen. Her vil det kun tas imot ukrainske asylsøkere som omfattes av den midlertidige ordningen om kollektiv beskyttelse.

Gardermoen registreringssenter (GRS) kommer i tillegg til registreringen ved det nasjonale ankomstsenteret i Råde i Viken og i de åtte politidistriktene som allerede har etablert et tilbud for registrering av asylsøkere.

Det minste scenarioet ser for seg at det i det minste scenarioet vil komme mellom 20.000 og 25.000 ukrainske flyktninger. I det såkalte midtscenarioet er det et anslag på 50.000 og 70.000, mens det i det høyeste scenarioet er lagt opp til mellom 90.000 og 120.000.

Det høye anslaget er blant annet basert på at 10 millioner flykter fra situasjonen i Ukraina og at det ikke har kommet noen løsning på konflikten i løpet av 2022.

Nivået på antall flyktninger som ankommer Norge har den siste tiden ligget på 330 personer per dag. Dersom dette nivået fortsetter, vil Norge ha mottatt rundt 43.000 flyktninger fra Ukraina innen utgangen av juni.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har anmodet landets kommuner om å bosette 35.000 flyktninger i år.

Onsdag ble det også kjent at regjeringen har bedt politiet opprette et nytt registreringssenter på Gardermoen.

Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan situasjonen i Ukraina utvikler seg. Det er derfor vanskelig for UDI å si hvilke av de tre scenarioene som er mest aktuelle.

UDI opplyser at det 31. mars var det kommet rundt 12.500 flyktninger fra Ukraina til Norge, noe som tilsvarer 0,3 prosent av flyktningene som har forlatt landet.