Menu
Sigmund Lier (Ap) FOTO: YouTube

Tysvær skal på en skikkelig slankekur

Tysvær må spare 50 millioner kroner hvert år fremover. Nå jobbes det med en real økonomisk slankekur.

Av Egil M Solberg | 14.02.2022 19:58:41

Kommune: Flere kommuner venter nå i spenning på utfallet av en rettsstrid mellom Alver kommune og Equinor. Den vil danne presedens og kan for flere kommuner resultere i kraftige kutt i skatteinntektene.

Alver kan få betydelig reduserte inntekter fra Mongstad-anlegget, på samme måten vil Tysvær kommune få en betydelig nedgang i inntektene fra Kårstø-anlegget.

Kommunen tapte i Bergen tingrett og har nå besluttet å anke dommen til lagmannsretten.

En omlegging av skatt til kommunene

Høyre fikk oppnevnt to utvalg som skulle se på henholdsvis naturresursbeskatting og eiendomsskatt i 2018. Begge utvalgene skal levere sine forslag til våren.

Forventningen er at inntektsbildet blir andelenes og at kommunene må venne seg til betydelig lavere skatteinntekter fra industrien.

Tysvær og flere andre kommunen har derfor startet forberedelsene på en omstilling.

– I 2018 opphørte beskatting på såkalt verk og bruk. Siden den gang har det vært en kompensasjonsordning, en overgangsperiode på 7 år. Allerede er kompensasjonen redusert fra 500- til 300 millioner kroner årlig i samlet kompensasjon, forteller ordfører Sigmund Lier i Tysvær kommune.

Mye av skatteinntekter fra Kårstø og industri forøvrig går til skole, barnehage, eldre og kultur. Det blir derfor krevende å klare seg uten disse inntektene i årene fremover.

Kutter 50 millioner – innfører næringsskatt

– Når skatteinntektene går ned, må det omstilles. Det skal kuttes med minst 50 millioner. det betyr en omlegging av drifter, sier Lier.

I forbindelse med skatteomleggingen i 2018 måtte kommunen beslutte å innføre næringsskatt for å få fullt utbytte av beskattingen fra Kårstø. Denne blir innført fra 2023.

Mange nabokommuner har allerede en slik beskatting. Det blir imidlertid ifølge ordføreren ingen eiendomsskatt på hus eller hytter i Tysvær med det første.

Bruker 120 millioner mer enn tilsvarende kommuner

Tysvær kommune bruker betydelig mer penger på drift enn tilsvarende kommuner andre steder.

– Vi bruker 120 millioner kroner mer i drift enn andre kommuner vi kan sammenligne oss med. Derfor bør vi klare denne slankekuren, men det er alltid krevende å kutte i budsjettene, sier ordføreren.

– Vi skal på en skikkelig slankekur i årene som kommer, sier han til Radio Haugaland.

Hør intervjuet med ordføreren

Flere nyheter: