Menu
Russiske gassleveranser til Tyskland er blitt begrenset, noe som bidrar til reduserte gasslagre i landet. Arkivfoto: Michael Sohn / AP / NTB

Tysklands gasslagre så vidt over 60 prosent

Tysklands gasslagre har en fyllingsgrad på så vidt over 60 prosent, viser tall fra gassinfrastrukturoperatøren GIE.

Av NTB | 28.06.2022 03:16:04

Økonomi og næringsliv: Per mandag utgjorde fyllingsgraden 60,26 prosent, en økning på 0,34 prosent siden søndag, ifølge GIEs tall.

Den tyske regjeringen har satt som mål at gasslagrene må være minst 90 prosent fulle innen starten på november.

Det er uklart om målsettingen vil være gjennomførbar, sett i lys av stadig mer begrensede forsyninger og muligheten for at Russland kan stenge gassleveransene til Tyskland fullstendig.

Anlegg for oppbevaring av gass har som formål å kompensere for variasjoner i gassforbruket, og lagrene fungerer som en viktig buffer i energimarkedet. Men selv hvis gasslagrene i Tyskland skulle være fullstendig fulle ved utgangen av høsten, vil ikke reservene i dem være i nærheten av tilstrekkelig til å dekke det tyske gassbehovet gjennom kommende vinter.

Gasslagrene i Tyskland klarer bare å oppfylle etterspørselen i to og en halv måned i det som er en gjennomsnittlig vinter, uten russiske gassforsyninger, ifølge et estimat fra det tyske energiforvaltningsorganet Bundesnetzagenturs leder Klaus Müller.

Tyskland er derfor nå på desperat jakt etter alternative kilder til gassimport, blant annet flytende naturgass som kan leveres med skip via flytende terminaler ved kysten.

Tysklands regjering har også varslet økt kullkraftproduksjon for å dekke energibehovet.