Menu
TILDELING: Trygve Seglem omkranset av sin datter, Synnøve, sitt barnebarn Tuva og den finske ambassadøren til Norge, Mikael Antell. FOTO: SMe / Maritimt forum

Trygve Seglem tildelt Finlands Løveorden

Under en tilstelning i den finske ambassaden overrakte den finske ambassadøren til Norge «Finlands løves Orden ridder av 1. klasse» til Trygve Seglem.

Av Egil M Solberg | 12.08.2022 09:34:12

Utmerkelse: Mikael Antell har vært finsk ambassadør til Norge siden 2018 og avslutter om kort tid sin tjenesteperiode i Norge. Etter overrekkelsen var det derfor avskjedsfest for ambassadøren med 130 gjester.

Rammen rundt overrekkelsen av æresbevisningen til Trygve Seglem var spesiell på flere måter. Finland er på vei inn i NATO, og dette vil knytte Finland og Norge enda tettere sammen.

På langt nær av like stor historisk betydning, men med stor estetisk pondus, var overrekkelsen av Løveordenens riddertegn av 1. klasse til skipsrederen fra Haugesund lagt til ambassadørens vakre residensbolig i Oslo, tilstøtende selve ambassaden.

«Løveordenenes riddertegn av 1. klasse», eller på svensk-finsk, «Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden» tildeles for fortjenstfull innsats for Finland.

Begrunnelsen for tildelingen til Trygve Seglem er at han har vært Finlands honorærkonsul i Haugesund i over 10 år med sin utnevnelse i 2007.

– Seglem er en nøkkelperson i det norske maritime næringslivet og har svært gode kontakter i bransjen. Han har i løpet av sine år som honorærkonsul vært behjelpelig med bl.a. å organisere flere maritime arrangement til finske delegasjoner. Han har vært en god støtte til Finland og Finlands ambassade i Haugesund-området, heter det i en uttalelse fra ambassaden.

Ambassadør Mikael Antell fremhevet i sin tale at den finske presidenten nøye tilser at den som tildeles ordenen er kvalifisert. Han uttrykte oppriktige glede over å få tildele ordenen til Trygve Seglem.

– En ambassadørs største privilegium, som han sa.

Trygve Seglem begynte å gjøre forretninger i Finland tidlige i sin karriere som skipsreder. Skroget til en av de to første bøyelasterne i Knutsen O.A.S. Shipping, Anna Knutsen, ble bygget i Finland.

Litt senere gjorde han befraktningsavtaler på to kjemikalietankere med det finske energiselskapet Neste og kjøpte også i 1996 en bøyelaster av Neste hvor de finske sjøfolkene om bord kom til å seile for Knutsen i flere år. Han har også lenge hatt et kundeforhold til Wärtsilä.

– De beste du kan gjøre forretninger med er finnene. Et ord er et ord. Det sier jeg i utallige forretningsmøter. Jeg er stolt av å være finsk konsul, sa Trygve Seglem i sin takketale.

Den finske ambassaden er på forespørsel ikke kjent med at noen andre fra Haugesund er blitt tildelt «Finlands løves Orden av 1. klasse.» Ordenen ble innstiftet i 1942, altså på et tidspunkt i Finlands historie da man trengte venner og støttespillere mer enn noen gang tidligere.

Dette melder Maritimt forum.

Flere nyheter: