powergym
Menu

Trygg is på vann

Etter noen netter med frost ligger det et tynt islag på alle vann, men bare Ginadammen og Isdammen er trygge.

Av Egil M Solberg | 08.01.2016 14:40:32

Etter noen netter med frost ligger det et tynt islag på alle vann i Haugesund.

Park- og friluftseksjonen går nå ut og advarer alle mot å ferdes på isen, da den er langt fra trygg på de aller fleste vann i Haugesund.

Skiltene som er satt opp varsler om «Livsfare – om en ferdes på isen». Anvisninger på skiltene må følges! Det er satt opp skilt ved alle kommunens vann. Disse advarer mot ferdsel på isen.

Park- og friluftsseksjonen foretar regelmessig målinger og snur skiltene dersom isen er trykk nok. Det er bare Isdammen og Ginadammen i Haugesund som nå er trygge.