powergym
Menu
Arvid Horn (39) fra Kopervik mistet øyet første nyttårsdag 2014 da han skulle rydde bort fyrverkeriet. FOTO: Privat
Arvid Horn (39) fra Kopervik mistet øyet første nyttårsdag 2014 da han skulle rydde bort fyrverkeriet. FOTO: Privat

Trygg bruk av fyrverkeri

Politiet advarer mot uforsvarlig omgang med fyrverkeri. Nyttårsraketter er et flott skue, men medfører også fare om de ikke blir håndtert på en forsvarlig måte.

Av Egil M Solberg | 28.12.2015 17:01:35

2016 nærmer seg og mange gleder seg til å gå inn i det nye året med et brak.

– Det er 18 års aldersgrense for kjøp og bruk av nyttårsraketter. Det er totalforbud mot å skyte opp raketter med styrepinne, mens bakkeraketter er lov, opplyser kommunikasjonsrådgiver Linda Merethe Lie hos politiet.

Politiet viser til forhåndsreglene nedenfor:
* Forbered fyrverkerioppskytingen i god tid
* Les bruksanvisningen nøye før bruk
* Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet
* Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte
* Bruk tennstav
* Sitt på huk, tenn lunta og gå unna
* Bøy deg aldri over antent fyrverkeri
* Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk
* Hold god avstand fra oppskytingen
* Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen

Lokale bestemmelser
Kommunen kan innføre lokale bestemmelser om bruk av fyrverkeri. Det kan for eksempel være totalforbud mot bruk av fyrverkeri på steder med vernet bebyggelse eller ekstra stor brannfare.

Som regel er det forbudt å bruke fyrverkeri på andre dager enn nyttårsaften mellom kl. 18 og 02. Følg de lokale bestemmelsene. Er du i tvil om hva som er gjeldende i din kommune kan du spørre politiet eller brannvesenet.

I henhold til Politivedtektene er det på, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted forbudt å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten at skriftlig melding er sendt politiet.

Det er gitt unntak fra disse bestemmelsene slik at det er tillatt å brenne av fyrverkeri klasse II og III i tidsrommet fra 31.12.15 kl. 18.00 til 01.01.16 kl. 02.00.

* Unntaket gjelder ikke i Haugesund sentrum, avgrenset av Karmsundet, Skillebekkgt., Karmsundgt. og Bjørgvingt., hvor det er totalforbud.

Overtredelse av Politivedtektene straffes etter Politilovens § 30 nr. 4, med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.