reklame for smiaa
Menu
Den internasjonale straffedomstolen (ICC) føyer seg inn i rekken av internasjonale organisasjoner Donald Trump har lagt seg ut med. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB scanpix

Trump innfører sanksjoner mot ICC-ansatte

Donald Trump innfører sanksjoner mot ansatte ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC) som etterforsker amerikanere for krigsforbrytelser i Afghanistan.

Av NTB | 11.06.2020 22:19:34

Politikk: Eventuelle eiendeler ICC-personell involvert i slik gransking måtte ha i USA, vil bli frosset, og det er også innført visumrestriksjoner både for dem det gjelder og deres familiemedlemmer.

– Vi akter ikke å stå på sidelinjen når våre folk trues av en slik kengurudomstol, sa USAs utenriksminister Mike Pompeo da han kunngjorde sanksjonene.

– Jeg har også et budskap til våre nære allierte verden rundt: Deres folk kan bli de neste, særlig dere fra Nato-land som har kjempet sammen med oss mot terrorisme i Afghanistan, sa Pompeo.

EU reagerer sterkt på presidentordren som ble undertegnet av Trump torsdag.

– Dette er helt klart noe vi er alvorlig bekymret over, ettersom EU er trofaste støttespillere av Den internasjonale straffedomstolen, sier EUs utenrikssjef Josep Borrell.

– Domstolen har spilt en nøkkelrolle i å bidra til internasjonal rettferdighet og tar for seg de alvorligste internasjonale forbrytelsene, en sentral faktor for fred og rettferdighet. Den må respekteres og støttes av alle nasjoner, sa han.

EUs utenriksministre skal diskutere saken i et nettmøte mandag.

Torsdagen presidentordre føyer dermed nok en organisasjon til listen over internasjonale løsninger Trump har brutt med eller angrepet. Den amerikanske presidenten har allerede trukket USA ut av Parisavtalen for å bekjempe klimaendringer, atomavtalen med Iran og to nedrustingsavtaler med Russland.

USA er heller ikke med i FNs flyktningråd eller Unesco lenger, og Trump har truet med å forlate Den internasjonale postunionen og bryte med Verden helseorganisasjon (WHO).

Til forskjell fra de ovennevnte, har USA aldri sluttet seg til ICC. Begge de store partiene frykter politisk motiverte saker mot amerikansk personell, og USA har fått løfter fra de fleste av domstolens medlemmer om ikke å drive fram slike saker.

Før det hadde tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton truet med sanksjoner mot ICC-ansatte som etterforsket styrker fra USA eller landets allierte, inkludert Israel. Både Bolton og Pompeo mener tiltak mot domstolen er nødvendige for å hindre at den krenker USAs suverenitet. Pompeo sa i mai at USA er i stand til å straffeforfølge sine egne borgere og ikke bør måtte svare for en utenlandsk domstol som skal etterforske saker der et land ikke selv er i stand til det.

– Denne domstolen er korrumpert og forsøker å gå etter unge amerikanske menn og kvinner som har kjempet hardt og som har gjort det i henhold til lovene i verdens mest siviliserte land, USA, sa Pompeo i et intervju for to uker siden.

ICC åpnet i mars for å etterforske anklager om krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten begått i Afghanistan mellom 2003 og 2014, inkludert anklager som er rettet mot amerikanske soldater og etterretningsfolk.

Domstolen i Haag ble opprettet i 2012 for å håndtere saker om krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord i områder der gjerningsmennene ellers kunne unnslippe å bli stilt til ansvar.

I fjor trakk utenriksminister Mike Pompeo tilbake visumet til påtaleleder Fatou Bensouda. Han hadde bedt dommere ved ICC starte etterforskning av en påstått krigsforbrytelse der amerikansk personell kunne være innblandet.

(©NTB)

Flere nyheter: