reklame for Sheiken Bowling
Menu
Stemmer telles av valgmyndighetene i Pennsylvania, her i et lokale på West Chester University onsdag. Foto: Jose F. Moreno / The Philadelphia Inquirer via AP / NTB

Trump går rettens vei for å stanse stemmetelling i Pennsylvania

Donald Trumps valgkampstab opplyser at søksmål er levert for å stanse stemmetellingen i den avgjørende vippestaten Pennsylvania.

Av NTB | 04.11.2020 21:53:16

Politikk: Begrunnelsen for forsøket på å få en domstol til å stanse opptellingen, er mangel på «innsyn». Det har ikke vært noen meldinger fra politi eller andre myndigheter i Pennsylvania om fusk eller andre typer uregelemessigheter ved valget.

Veien til gjenvalg blir svært vanskelig for Trump om ikke han vinner i Pennsylvania og de 20 valgmennene som står på spill. Når 85 prosent av stemmene er telt opp, har Trump en ledelse på 6,5 prosentpoeng over Joe Biden, ifølge AP. Det tilsvarer over 370.000 stemmer, men forspranget har krympet jevnt de siste timene etter hvert som flere forhåndsstemmer er telt opp.

Trump har fra før levert lignende rettslige krav i forbindelse med tellingen av stemmer i de viktige delstatene Wisconsin og Michigan.

Valgfunksjonærer i Pennsylvania anklages for å hindre Trump-leirens observatører i å gå nærmere enn 7,6 meter fra tellediskene.

– Vi saksøker også for å midlertidig stanse opptellingen inntil det er meningsfullt innsyn og republikanerne kan sikre at all telling gjøres åpent og ærlig og i tråd med loven, sier valgkampstabens nestleder Justin Clark.

Clark sier valgkampapparatet også vil forsøke å gripe inn i en pågående høyesterettssak som omhandler fristen for å motta brevstemmer i Pennsylvania.

Flere nyheter: