Menu
Elektronikk, som fra denne fabrikken som produserer litiumbatterier i Huaibei i Anhui-provinsen, bidro til Kinas eksportvekst i forrige måned. Foto: Chinatopix via AP / NTB

Tror Tysvær kan få batterifabrikk

Ordfører Sigmund Lier (Ap) har stor tro på at Haugaland næringspark i Tysvær blir valgt når Panasonic, Equinor og Hydro nå bygger batterifabrikk her i landet.

Av Egil M Solberg | 17.01.2021 10:07:19

Batterifabrikk: Panasonic, Equinor og Hydro inngikk nylig et strategisk samarbeid for å se på mulighetene for å bygge en bærekraftig og kostnadseffektiv europeisk batterivirksomhet i Norge.

Nå har partnerne startet arbeidet med å finne aktuelle steder for å bygge en batterifabrikk.

Den solide kompetansen som allerede finnes innen materialteknologi, prosessindustri, energi og industriutvikling gir et solid fundament for å bygge batterifabrikk i Norge. I tillegg er tilgangen på fornybar, elektrisk kraft viktig.

Etablering og drift av batterivirksomhet krever tilgang til kraft og vann til kjøling og et befolkningsgrunnlag som kan sikre tilgang på ca. 2.000 faglærte operatører og personell med høyskole/universitets utdanning.

Det er også en betydelig logistikkoperasjon med mål om effektiv og mest mulig bærekraftig transport av råvarer inn, og ferdigproduserte batterier ut til kunder i Europa.

– Sentral plassering på Vestlandet, tilgang til rikelig med fornybar energi, kjølevann, nærhet til havn, europaveier og flyplass, samt rikelig med kvalifisert arbeidskraft i et område med mye industri, og ikke minst kostnadseffektiv etablering og drift. Alt dette vil bidra til at Tysvær blir valgt, sier ordfører Sigmund Lier i Tysvær.

Han trekker også frem det gode samarbeidet kommunene på Haugalandet har utviklet for næringsutvikling.

– Både kommuner, fylkeskommune, industri og det øvrige næringslivet har i en årrekke vist at vi kan samarbeide for å løse store oppgaver. Her er vi samlet om at Haugaland Næringspark er det beste alternativet, sier Lier.

Panasonic, Equinor og Hydro arbeider i parallell med å vurdere markedet for litium-ion-batterier i Europa, som del av grunnlaget for å vurdere en batterivirksomhet i Norge. Arbeidet i første fase skal pågå frem til midten av 2021.

Nå skal selskapene identifisere 10-15 mulige steder som møter behovene til en batterifabrikk. Neste steg blir deretter å fokusere på maksimalt tre konkurransedyktige alternativer innen midten av 2021.

Oppstart av fabrikken kan skje i 2025, og avhenger av konklusjonene i den innledende kartleggingsfasen og videre investeringsbeslutninger.

Hør innslaget fra vår podcast

Flere nyheter: