Menu
På regjeringens liste står utbygging ved Akershus universitetssykehus. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Tre nye sykehusprosjekter får lån i forslaget til statsbudsjett

I forslag til neste års statsbudsjett foreslår regjeringen å gi lån til tre nye sykehusprosjekter i Skien, på Ahus og i Haugesund.

Av NTB | 12.10.2021 12:37:41

Medisin og helse: Forslaget går ut på å gi nærmere 7,3 milliarder kroner i lån til nye og allerede igangsatte prosjekter i helseforetakene. På listen står utbygging ved Sykehuset Telemark i Skien, psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus og byggetrinn 2 ved Haugesund sykehus.

– Med lån til disse prosjektene fortsetter vi arbeidet med å legge til rette for mer moderne sykehusbygg og god pasientbehandling i hele landet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Regjeringen skriver i en pressemelding at Sykehuset Telemark har behov for oppgradering og kapasitetsutvidelse. Utbyggingen av kreftsenteret skal dekke det meste av behovet for strålebehandling for befolkningen i både Vestfold og Telemark. Regjeringen foreslår å gi en samlet låneramme på 928 millioner kroner til prosjektet og en bevilgning på 66 millioner kroner i 2022.

Med et senter for psykisk helsevern skal Akershus universitetssykehus på sikt samlokalisere sykehusbasert psykisk helsevern for barn, unge og voksne med den somatiske virksomheten på Nordbyhagen i Lørenskog. En samlet låneramme på 695 millioner kroner foreslås til prosjektet, og tillegg 35 millioner kroner i bevilgning neste år.

Utbygging og modernisering av Haugesund sykehus skjer i flere trinn. Byggetrinn 1 startet i 2018, mens det nå foreslås å gi lån til trinn 2. Regjeringen foreslår å gi en samlet låneramme på 722 millioner kroner til prosjektet og en bevilgning på 173 millioner kroner i 2022.

(©NTB)

Flere nyheter: