Menu
FOTO: Politiet

Travelt år for krisesenteret

Krisesenteret Vest hadde 4111 overnattinger i 2017. Til sammenlignet var det 2771 overnattinger i 2016. Det er en økning på hele 67 prosent.

Av Egil M Solberg | 25.01.2018 20:18:26

– Vi hadde en voldsomt økning i antall døgn i fjor. Vi ser at disse sakene er veldig krevende og sammensatte. Det tar tid i hjelpeapparatet, NAV, barnevern og rettsapparatet. Det gjør at de blir boende lenge.

– Trusselvurderingen gjør også at det ikke er trygt for dem å flytte ut i egen bolig, forteller daglig leder i Krisesenteret Vest, Britt Helen Aasbø til hnytt.

Det er ikke bare kvinner som oppsøker krisesenteret.

– Nå har vi tilrettelagt et botilbud til menn, slik at de skal få den samme oppfølgningen som kvinnene, sier hun til avisa.

Flere nyheter: