Menu
Illustrasjonsfoto: Annika Byrde / NTB

Tolv aktører får leie ut elsparkesykler i Oslo – får nøyaktig like mange hver

I alt tolv ulike elsparkesykkel-aktører har fått tillatelse til å leie ut 667 små elektriske kjøretøy hver på offentlig grunn i Oslo kommune.

Av NTB | 30.08.2021 09:22:55

Økonomi og næringsliv: Bymiljøetaten fattet vedtaket lørdag, og tillatelsen gjelder fra og med 10. september 2021 til og med 31. mars 2022.

Det er Ayva, Bird, Dott, Tier, Ryde, ShareBike, Wind, Lime, Bolt, Voi, Bydue og CATS som får leie ut små elektriske kjøretøy.

Taxicab AS er den eneste aktøren som har fått avslag. We Mobility AS trakk sin søknad, opplyser Oslo kommune.

Oslo har vært den storbyen i Europa med flest sparkesykler per hode. I tillegg har det vært rapportert om mange ulykker knyttet til elsparkesykler på nattetid. I juli ble det behandlet i snitt 13 skadde hver eneste dag etter ulykker med elsparkesykler.

Kommunen har vedtatt at det skal settes et tak på totalt 8.000 elsparkesykler. Aktørene som har gått rettens vei, har vært kritiske både til taket, og at det ikke innføres noen som helst form for begrensning på antall aktører.

Hun vil ikke kommentere den pågående rettsprosessen, men understreker at selskapet vil følge den reguleringen som til enhver tid gjelder.

– Byrådets overregulering slår beina under et sterkt ønsket transporttilbud i Oslo. Brukerne må snart forholde seg til en jungel av apper, sier hun i en epost til NTB.

Per i dag er det ni aktører på utleiemarkedet. Nå øker det til tolv, samtidig som det blir langt færre sykler per aktør. De tre største aktørene som har saksøkt Oslo kommune, har alle hatt over 5.000 elsparkesykler hver.

– Det blir vanskeligere å finne seg en elsparkesykkel. Erfaringen fra andre byer viser at denne type regulering fører til misnøye og et dårlig organisert tilbud. Vi ønsker en anbudskonkurranse, slik som byråden nylig også har gitt uttrykk for, og som bystyret i Oslo vedtok i fjor, sier Moe Gjerde.

– En anbudskonkurranse er også i tråd med hva Transportøkonomisk Institutt mener er den beste løsningen. Vi håper og forventer at Oslo kommune vil jobbe videre med denne modellen fram mot neste sesong, sier hun.

Selskapet har hatt blant de minste flåtene i Oslo siden start og satser dessuten også på drosjetjenester i samme app.

– Bolt har hatt en av de minste flåtene i Oslo siden vi lanserte i 2020, men vi har likevel vært forberedt på at denne skulle bli enda mindre etter reguleringen. Det er derfor ingen krise for oss at det nå blir under 1.000 sparkesykler per operatør, sier norgessjef Jose Rei i Bolt.

Han mener en regulering har vært etterspurt i lang tid, og sier det ikke kommer overraskende på noen at Oslo måtte reguleres.

– Færre elsparkesykler betyr et «renere» Oslo, både når det gjelder mindre kaos, men også at det er muligheter for bærekraftig transport. Vi synes det er flott at det er flere aktører som ønsker å bidra til å gjøre Oslo til en mer bærekraftig by, sier Rei.

Antall elsparkesykler i Oslo skulle etter planen reduseres kraftig fra månedsskiftet, men dette ble utsatt til 10. september ettersom flere av aktørene har tatt innstrammingen til retten.

Norgessjef Christina Moe Gjerde i sparkesykkelselskapet Voi mener byrådet overregulerer elsparkesykkelmarkedet.

På den annen side mener Bolt, en av de mindre aktørene, at den nye reguleringen er helt grei å følge.

(©NTB)

Flere nyheter: